Et spændende år i InnoTech – TaskForce er gået

2023 – Det første projektår

Det første projektår er gået. Der er ingen tvivl om, at det er et komplekst projekt vi har skudt i gang med virkelig meget aktivitet, mange arbejdspakker og delarbejdspakker og mange møder både online og fysisk.  

Vi ser nu at tingene er ved at krystallisere sig, der rækkes ud på kryds og tværs, vi har skabt netværk og samarbejder, og vi har set konkrete løsninger og værktøjer tone frem. Både til gavn for samarbejdet over sundet, til gavn for aktiviteter og leverancer i de enkelte arbejdspakker og til gavn for den enkelte partner.  

Med et par mere konkrete nedslag fra årets arbejde: 

  • Idéfasen i de mange cases indenfor klima/vand, 3D byudvikling, smarte bygninger, mobilitet i by og land samt byens tilstand har betydet et match mellem udfordring, behov og kommende grønne skalerbare databaserede løsninger. 
  • Den svenske taskforce er ved at tage form, og samarbejdet med de to danske taskforces INSTALL hos Fællesskabet for Dynamiske Data og ITK hos GovTech Midtjylland tegner sig med blandt andet et fælles servicekatalog. 
  • Udvikling og lancering af procesværktøjet fra fase 1 til 5 og dermed en samlet version 1, dialog med demonstrationsprojektcases om anvendelsen og flere kommuners systematiske anvendelse af de enkelte værktøjer.  
  • Styregruppemøde på Frederiksberg med inspiration fra den digitale rejse i kommunen, ny digitaliseringsstrategi, ambitionerne for en 3D bymodel, konkrete løsninger til klimasikring med vandmængder og vanding af vejtræer. 
  • Communitymøde om klima/vand i Veberöd med virksomheder der blandt andet tilbyder sensorløsninger. På mødet var der også dialog med kommunal co-lead om konkrete cases. Virksomhederne tilbyder typisk en fuld løsning med låst platform til analyse og visualisering af data, mens kommunerne ønsker ejerskab til egne data uden virksomhedsbinding og med integration i egen platform, så man samler alle data samme sted.