Partnerskabet

Gate 21 er Danmarks grønne partnerskab.

Årsberetning 2023

Årsberetninger

For tidligere årsberetninger kontakt kommunikationschef Marie Sisse Brown.

Gate 21 skaber klimahandling sammen med kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner i projekter med fokus på offentlig-privat-innovation. På den måde samler vi efterspørgsel på grønne løsninger, nye behov, konkrete løsninger og viden i stærke og tillidsfulde udviklingsprojekter.

Vores projekter drives med støtte fra en lang række fonde, programmer, styrelser og andre puljer til grønne udviklings- og demonstrationsprojekter.

  • Vi styrker partnernes grønne kompetencer, skaber innovation og sikrer, at løsninger kan bruges af andre.
  • Vi tilbyder et økonomisk sikkerhedsnet under vores partnere gennem funding og risikospredning.
  • Vi tilbyder et stærkt, fagligt partnerskab.
  • Vi har en dyb erfaring og stærke metoder, som giver ro, overblik og retning i arbejdet med vilde problemer.
  • Vi har nøglekompetencer, som håndterer bevillinger og sikrer projekters fremdrift, resultater og rapportering.

 

Alle kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner er velkomne i partnerskabet.

Vi tager altid en konkret dialog med jer, om hvordan vi kan skabe værdi, og hvordan vi bedst kan organisere samarbejdet.

Er I ikke er klar til partnerskab og deltagelse i udviklingsprojekter, er medlemskab en mulighed for at blive inspireret og følge den grønne transformation tæt på.

Vedtægter

Gate 21 er en forening. Vores vores partnere og medlemmer deltager i den årlige generalforsamlingen, som afholdes inden udgangen af maj måned.

Generalforsamlingen vælger Gate 21’s bestyrelse.

Kontingent

Se det årlige kontingent som partner eller medlem i Gate 21.

Alle regioner og kommuner i Danmark og vores nabolande er velkomne i partnerskabet.

På den nationale scene har Gate 21 en særlig rolle i Klimaalliancen, hvor vi som operatør sikrer handling bag partnernes klimaplaner, fælles projektudvikling og deling af viden og værktøjer på tværs.

Vi stiller vores metoder og netværk til rådighed for hele partnerskabet. Og vi er altid klar som vejvisere til de kommuner og fagfolk, der leder efter konkrete erfaringer og ideudveksling.

Det afgørende vigtige i partnerskabsmodellen er, at vi kobler den offentlige efterspørgsel på grønne løsninger med virksomhederne og forskningens innovationskraft og krav om evidens.

Kontakt os, hvis du vil høre om muligheden for at blive en del af Danmarks grønne partnerskab.

Signe Poulsen
signe.poulsen@gate21.dk
4236 8019

Philip Hartmann
philip.hartmann@gate21.dk
2112 3981

Partnerskabet i Gate 21 er for virksomheder med kapacitet til at indgå i innovationsprojekter.

Måske skal din virksomhed modne en løsning eller helt gentænke jeres forretningsmodel. Eller noget derimellem. Måske ønsker I at komme tættere på det offentlige marked og blive klar til de grønne krav, som stilles til leverandører.

I Gate 21 udvikler vi projektideer sammen på tværs af offentlige partnere, videnspartnere og vores virksomhedspartnere. Vi finder funding til innovationen. Vi inviterer til workshops, designsprint og matchmaking. Vi bygger Living Labs, hvor vi tester og demonstrerer løsninger. Altid med afsæt i projekterne.

Som partner følger du med i den løbende projektudvikling blandt andet gennem Gate 21’s nyhedsbrev og kan springe på de projekter, der søger partnere – eller du kan gå med i selve projektudviklingen og være med til at forme et projekt.

Hvis din virksomhed ikke helt er klar til partnerskab og projektdeltagelse, er medlemskab en god mulighed for at følge udviklingen i det offentlige marked og de nye krav og muligheder, der følger med den grønne transformation.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om muligheden for at blive en del af Danmarks grønne partnerskab.

Anne Thorlak 
anne.thorlak@gate21.dk
2939 9434

Gate 21’s videnspartnere sikrer analyse og evidens i vores projekter. Samtidigt giver vi i projekterne direkte adgang til både virksomheders innovationskraft og det offentlige marked – og dermed en sikker krog i virkeligheden.

I projektudviklingen inddrager vi meget gerne videnspartnerne, så de allerede fra designet af projektet er involveret. Vi har også lang og god erfaring med at stige på projekter, der er startet hos videnspartnerne, men som savner forankring.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om muligheden for at blive en del af Danmarks grønne partnerskab.

Anne Thorlak 
anne.thorlak@gate21.dk
2939 9434