Nyheder

  • Alle Nyheder
  • Energi
  • Mobilitet
  • Cirkulær Omstilling
  • Bygninger
  • Data
  • Klimaplaner
  • Arealer
  • Trafikstøj

I november og december testes nye smarte lyspæle på veje uden cykelstier. Målet er at lyspælene skal gøre det tryggere for skoleelever og andre cyklister at cykle i skole.

Projektet GreenInsight søger leverandører, som har lyst til at præsentere AI-baserede analyseværktøjer, der kan hjælpe kommunerne med at skabe energi- og CO2-besparelser.

Det går stærkt med opsætningen af ladestandere i Region Sjælland. Interessen for de kommunale placeringer er langt større end forventet blandt elbiloperatørerne, hvilket betyder at selv i tyndt befolkede områder, så bærer markedet omkostningerne til etablering og drift.

Kommer bussen til tiden? Det kan være afgørende for, om vi vælger bussen fremfor bilen. Men når byerne bliver mere trafikerede, får busserne sværere ved at komme frem. Projektet Grøn Bølge for Busser har vist, at sensorer i lyskryds kan spare minutter for busserne og prioritere forsinkede busser fre...

Kommunerne er i fuld gang med den grønne omstilling og har med DK2020-planerne opsat konkrete klimamål. For at nå dem, er det vigtigt at involvere og engagere unge borgere. Kommunerne kan lære meget af unges perspektiv på den grønne omstilling og de nødvendige forandringer, som påvirker vores adfærd...

Af Birger Andersen, professor // Vi indsamler flere og flere data med IoT i vores stræben efter bæredygtige løsninger og effektivisering af drift. Hvor er det bedst at opbevare disse data? Og hvor er det bedst at regne på dem og for eksempel implementere Machine Learning modeller? De fleste tænker p...

Biomassen betragtes som en guldgrube af ressourcer, og vi skal tænke innovativt for at udnytte dens potentiale fuldt ud – ikke kun til energi, men også til udvikling af højværdiprodukter. Mens biogas udvundet fra biomasse er vigtigt for energisystemets balance, bør vi også dykke dybere ned i og fors...

Fem sjællandske kommuner vil bruge data og kunstig intelligens til at optimere forbruget af el, vand og varme i de kommunale bygninger. Arbejdet ledes af Gate 21 i projektet GreenInsight med støtte fra Digitaliseringsstyrelsen.

Råstoffer, etageboliger, grøn og aktiv transport, genbrugsemballage og lavbundsjorde. Dét er nogle af emnerne for seks helt nye projekter i Gate 21. Her tager mere end 90 danske og europæiske partnere fat på at udvikle grønne løsninger – et forprojekt er åbent for nye partnere.

Hvad får vi ud af de mange projekter og tværgående samarbejder? Og hvad gør de for den grønne omstilling? Efter næsten 25 år som direktør i VEKS ser Lars Gullev tilbage på et af de store tværgående projekter.

Der er tryk på i Danmarks stærkeste klimapartnerskab. Vi har netop landet nye, spændende innovationsprojekter. Og i Klimaalliancen kommer Gate 21 til at spille en nøglerolle i at skabe klimahandling på tværs af partnerskabet. Derfor er vi ekstra glade for at byde velkommen til to nye stærke profiler...

Hvordan kan ældres sundhed og velvære påvirkes positivt, hvis man benytter den rette belysning? Det er temaet for et internationalt projekt - ENLIGHTENme - med over 20 forskellige partnere, heriblandt Gate 21, som i juni mødtes i Bologna til projektets årlige møde sammen med en række internationale ...

Restaffald fra virksomheder og husholdninger bliver udnyttet til energiproduktion på landets forbrændingsanlæg. Men processen efterlader et restprodukt — den såkaldte slagge. Slaggen kan, med den rette behandling, forvandles til et gruslignende produkt, der blandt andet kan bruges til at bygge veje ...

Langt de fleste af de 97 kommuner i DK2020-partnerskabet står nu klar med godkendte og politisk forankrede klimaplaner. Nu går arbejdet i gang med at skabe klimahandling. Og dét skal Gate 21 hjælpe de østdanske kommuner med i det nyetablerede Klimaalliancen, som udspringer af DK2020.

Genbrug kan være nøglen til en markant reduktion af byggebranchens klimaaftryk. Mere end 35 bygherrer, virksomheder og vidensinstitutioner er gået sammen for at sætte handling bag ønsket om nye løsninger indenfor genbrug. Næste skridt i samarbejdet er en målrettet indsats for at gå i dialog med mark...

Få boostet jeres udtagning af lavbundsjorder – uanset om I allerede er i gang eller gerne vil kickstartes. Region Sjælland og Gate 21 inviterer nu kommuner i Region Sjælland med i et intensivt forprojekt om udtagning af lavbundsjorder: Land4Climate.

Hvordan kan den grønne strøm fra solceller og vindmøller på Lolland udnyttes endnu bedre lokalt? Og hvordan undgår vi, at vindmøllerne står stille, selvom det blæser? De spørgsmål var både danske og tyske borgere meget optagede af at få svar på, da de til konferencen Fehmarnbelt Days i Rødby denne w...

I et nyt projekt leder Region Sjælland, Movia og Gate 21 efter en sjællandsk kommunal partner, der har ressourcer og interesse i at styrke et lokalt mobilitetsknudepunkt med mikro- eller delemobilitetsløsninger mellem knudepunktet og eksempelvis uddannelsessteder, hospitaler eller erhvervsområder....

Gate 21 har sammen med Cyklistforbundet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, IDA, Kræftens Bekæmpelse og Rådet for Grøn Omstilling sendt et åbent brev til skatteminister Jeppe Bruus for at få en dialog om en mere cykelvenlig skattelovgivning med målrettede skatteinitiativer for at fremme...

Langs en grusvej mellem de grønne enge i Jonstrup Naturpark, et af Ballerups mest idylliske områder, står en antenne med en boks og et solcellepanel på, som gør det muligt at indsamle data fra dele af kommunen, hvor det tidligere ikke har været praktisk eller økonomisk rentabelt. Det er en del af et...

I en ansøgning til Vejdirektoratets Cykelpulje sætter Gate 21 og Region Sjælland fokus på, hvordan vi kan få flere børn til at cykle på Sjælland. Bliver projektet en realitet, vil de europæiske partnere arbejde med at fremme cykling blandt børn gennem gamification og et produkt, der ved hjælp af kun...

Nye beregninger viser, at der vil blive knap 27.000 færre støjbelastede boliger i hovedstadens omegnskommuner, hvis hastigheden på motorvejsnettet og det omkringliggende vejnet sænkes til maksimalt hhv. 80 km/t og 50 km/t. For de stærkt støjbelastede boliger vil der være tale om næsten en halvering ...

Af Oskar Mule, GIS- og datakonsulent // Når nu man som kommune er klar til at tage skridtet videre, så skal man have styr på hele IoT-datainfrastrukturen. Så data kan bringes fra sensor til udstilling af ny viden, og skabe værdi for slutbrugeren. Lidt forsimplet kan IoT-infrastruktur ses som fem ind...

Af Ole Dittmer Andersen, leder af TM Data // Mange spændende initiativer er sat i gang under Fællesskabet for Dynamiske Data. Fælles for dem er, at de peger hen mod, at vi bliver mere datadrevne i tilgangen til problemløsning. Vi er dog også stadig der, hvor springet fra enkeltinitiativer, pilotproj...

Fællesskabet for Dynamiske Data har afholdt generalforsamling den 10. marts 2023. Her vedtog de mere end 30 fremmødte fra kommuner og regioner en helt ny vision og mission.

Mange gange er ordet procesværktøj blevet anvendt i InnoTech - TaskForce projektet, og det har ofte rejst nogle spørgsmål som, hvordan skal vi anvende det, hvornår er det klart, hvad indeholder det og meget mere. Efter sommeren er den første version af de første faser klar og parat til at blive anve...

Partnerne i de fem demonstrationsprojekter i InnoTech - TaskForce har udpeget, hvilke temaer de vil arbejde med. Her er overblikket, baseret på co-lead partnernes præsentation på møde i juni måned. Denne nyhed er særlig målrettet projektets partnere.

Kommunerne har i dag ofte svært ved at bruge nye digitale teknologier til deres arbejde med den grønne omstilling, fordi de mangler de nødvendige ressourcer og kompetencer. Det nye svensk-danske samarbejde InnoTech - TaskForce skal fremme digital innovation til fordel for bæredygtige byer og landdis...

Med to hensigtserklæringer konkretiserer 14 private, offentlige og almene bygherrer nu ambitionerne om at få flere genbrugte materialer ind i renovering og byggeri. Bygherrerne vil efterspørge nye forretningsmodeller for cirkulering af brugte byggematerialer og øge den direkte genbrug af beton. Virk...

Næstved Kommune er nyt medlem i Fællesskabet for Dynamiske Data. Velkommen! IT- og Digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune, Partheepan Vijayamohan giver i en artikel et bud på den værdi, som fællesskabet kan skabe for kommunen. Denne artikel er rettet mod partnere i Fællesskabet for Dynamiske Da...

Med to hensigtserklæringer konkretiserer 14 private, offentlige og almene bygherrer nu ambitionerne om at få flere genbrugte materialer ind i renovering og byggeri. Bygherrerne vil efterspørge nye forretningsmodeller for cirkulering af brugte byggematerialer og øge den direkte genbrug af beton. Virk...

Edge computing er en forudsætning for, at kommuner kan arbejde effektivt og sikkert med IoT og data fra eksempelvis kameraer. Det var temaet, da Fællesskabet for Dynamiske Data i december samlede 11 kommuner til et kursus om edge computing og datavalidering. Med afsæt i tre af kommunernes IoT-projek...

”Hvis vi går ned til hegnet, så er støjen jo væsentligt lavere. Man kan tydeligt høre effekten.” Det siger Julie Christiansen og Daniel Sørensen fra Gladsaxe. De – og deres have – er med i et nyt projekt, som tester den støjdæmpende effekt af et hegn af genbrugsrør og kokosfibre.

Af Bjørn Hallberg Nielsen, mobilitetsplanlægger // Vi er mange der er stødt på data-evangelisterne, som priser det hellige data som guld for enden af regnbuen. En teknologi-optimisme, hvor data kan omsættes til cool cash, superoptimerede velfærdsydelser, smarte byer, og som en nøgle til at løse nogl...

Et styrket partnerskab mellem landbrug og kommuner skal bidrage til at indfri kommunernes DK2020-planer i Region Sjælland. En nyligt afholdt konference om klimavenlige partnerskabet i landbruget er første skridt på vejen.

Mindre energi, bedre brug af råvarer og genanvendelse af spild og spåner. Dét er gevinsterne for virksomheden Borntek, efter de har investeret i en ny pladefræser, der kan udskære plastemner. Dermed checker de hele tre bæredygtige bundlinjer af i én og samme investering.

Som andre brancher mærker legepladsbranchen fremtidens bæredygtighedskrav banke på døren. Endnu er det nyt territorie for mange inden for feltet, men virksomheden Elverdal vil være forberedt på udviklingen og sætter derfor i stigende grad fokus på grøn forretningsudvikling.

For virksomhederne Miccom DeSign & Creations og CHARLiES ROOM har grøn rådgivning vist, hvordan de kan blive mere bæredygtige. Eksempelvis har et Design Thinking-forløb peget på, at Miccom DeSign & Creations kan reducere spild ved at producere et puslespil af et restprodukt til CHARLiES ROOM.

Et cirkulært samarbejde mellem glasvirksomheden Pernille Bülow og medicinalfirmaet Novo Nordisk er resulteret i nye produkter af genbrugsglas – både lamper, glas, vægfliser og tallerkner. For at kunne følge med mængderne har glaspusteriet fundet nye teknikker og investeret i nye ovne.

Turisterne, der besøger Feriestedet Skovly, får dobbeltglæde af Bornholms mange solskinstimer og rene luft. De besøger nemlig et feriested, der har skiftet til varmepumper – og om lidt vil solceller på taget sørge for, at elforbruget til varmepumperne bliver helt grønt.

Keramikproduktion er som udgangspunkt ikke bæredygtigt. Men kan man belaste miljøet mindre ved at knuse kasseret keramik og genanvende det til at lave nye produkter? Det undersøger en virksomhed på Bornholm.

Solcelleanlæg og egne rapsfrøskaller til varmeforsyningen er blandt årsagerne til, at virksomheden Lehnsgaard nærmest kan kalde sig CO2-neutral. I hvert fald på egen matrikel. Nu handler det om at finde bæredygtige tiltag i produkternes værdikæde.

Hvordan kan en ginproduktion blive mere bæredygtig? Og kan man spare på energiforbruget med et nyt destilleringsanlæg? Projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm har givet Wild Distillery flere bud på, hvordan de kan sætte deres CO2-aftryk ned og omstille produktionen til at være mere bæredygtig....

Bornholm Distillery plukker smagene til deres spiritus i den vilde natur på klippeøen, og derfor lå det lige for at styrke virksomhedens fokus på bæredygtighed. Det gør den gennem lokale samarbejder og investering i et nyt, større destilleringsapparat, som kan spare energi og samtidig øge produktion...

Danmarks første økologiske havtornplantage har store ambitioner om at bruge både bær og blade i deres produkter, hvilket giver både økonomiske og miljømæssige gevinster.

Mange fugle, insekter og planter har det svært i vores moderne samfund og er på tilbagegang. Men ikke hos Hjortespring Golfklub, som har valgt at lave flere vilde områder, hvor ordentlighed må vige pladsen for at planter og dyreliv kan folde sig ud. Det er ikke kun til glæde for biodiversiteten, men...

Plast er til tider et udskældt materiale. Men materialet har mange nyttige egenskaber, og det handler derfor om at holde det i brug så længe som muligt. Blandt andet ved at genbruge det. Virksomheden Plastmontøren genbruger plastrør, men det kræver et bredere samarbejde mellem både producent, rørlæg...

Fokus på værdien af byggematerialer i samfundet stiger. Fra 2023 stilles der nye krav til, at materialer skal genbruges eller genanvendes via større kildesortering ude hos alle virksomhederne. El- og VVS-installatøren Finn L. & Davidsen A/S har gennem et rådgivningsforløb fået et nyt overblik over d...

Blomsterbranchen har i mange år skabt store miljømæssige udfordringer. Der har været brugt store mængder kunstgødning, pesticider og vand til produktionen af de fine langstilkede blomster, som vi binder buketter af. Ofte bliver mange blomster smidt ud i butikkerne eller hos grossisten, allerede inde...

På Sølyst, det historiske selskabssted og skydebane, sigter de hele tiden efter at blive mere bæredygtige. Seneste skud på stammen er en række naturindsatser og ansættelse af medarbejdere, der skal have en frisk start på arbejdsmarkedet. Dermed har Sølyst øje for både den miljømæssige, den økonomisk...

Det netop lancerede INSTALL er parat til at hjælpe kommunerne med at blive klogere på, hvad sensorer kan give kommunerne af nye indsigter. INSTALL tilbyder nu kommuner muligheden for at låne en kasse med klargjort IoT-udstyr, der kan give kommunerne ny værdi om brug eller adfærd inden for udvalgte o...

Af Morten Winge, kommunaldirektør // Den 6. september var der indvielse af INSTALL – kommunernes nye one-stop-shop for IoT. INSTALL – og nogle af de projekter, som kommer lige i hælene på det – er første del af realiseringen af ”drømmen om Chicago”, og det er samtidig historien om, hvordan store tin...

Af Kristine Klæbel, Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse // Byudviklingen buldrer frem i de danske kommuner. I store dele af landet dukker der nye villakvarterer, børnehaver og plejecentre frem. I samme omgang dukker der et væld af nye kommunale services op som vejnet, cykelstier, LAR-anlæ...

Af Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, IT- og digitaliseringschef // Kalder alle klima-ninjaer! Vi er på jagt efter de gode klimaprojekter, som kan gennemføres i en kommune – altså de projekter, der for alvor gør noget for CO2-regnskabet. I de 5 år jeg har arbejdet med digitalisering i en kommune, hø...

Af Danny Morck Jensen, GIS, IoT og Data // IoT i kommunerne. Vi vil have det ind i biksen. Og det skal stå klar i morgen. Vi kræver også høj kvalitet fra sensor til endeligt dataoutput – for vi skal kunne træffe beslutninger ud fra, hvad sensoren måler. Det skal faktisk være så godt, at vi tør koble...