Nyheder

  • Alle Nyheder
  • Energi
  • Mobilitet
  • Cirkulær Omstilling
  • Bygninger
  • Data
  • Klimaplaner
  • Arealer
  • Trafikstøj

Etageboliger i Danmark og Sverige, har store muligheder for at bidrage til et fleksibelt og effektivt energisystem. Dette skal realiseres gennem projektet “Grøn Omstilling i Etageb...

Invitation til danske kommuner og virksomheder: Udvikl og test fremtidens AI- og robotteknologiløsninger i nyt europæisk netværk af testfaciliteter.

Projektet ”Plasthåndtering i Region Sjælland” har modtaget en række bud på fremtidens cirkulære medicinbæger. Sammen med Regional Udvikling i Region Sjælland har projektet udfordre...

Hvordan reducerer man bygningers klimapåvirkning effektivt? Svaret kan findes i Lund Universitets innovative værktøj, "Klimatrappen".

I november og december testes nye smarte lyspæle på veje uden cykelstier. Målet er at lyspælene skal gøre det tryggere for skoleelever og andre cyklister at cykle i skole.

Projektet GreenInsight søger leverandører, som har lyst til at præsentere AI-baserede analyseværktøjer, der kan hjælpe kommunerne med at skabe energi- og CO2-besparelser.

På toppen af Høje-Taastrups nye rådhus – højt oppe over 9. sal – gemmer sig to uanselige hvide plastik kasser på størrelse med en madkasse, som bærer hemmeligheden om uanede potent...

Det går stærkt med opsætningen af ladestandere i Region Sjælland. Interessen for de kommunale placeringer er langt større end forventet blandt elbiloperatørerne, hvilket betyder at...

Kommer bussen til tiden? Det kan være afgørende for, om vi vælger bussen fremfor bilen. Men når byerne bliver mere trafikerede, får busserne sværere ved at komme frem. Projektet Gr...

Kommunerne er i fuld gang med den grønne omstilling og har med DK2020-planerne opsat konkrete klimamål. For at nå dem, er det vigtigt at involvere og engagere unge borgere. Kommune...

Af Birger Andersen, professor // Vi indsamler flere og flere data med IoT i vores stræben efter bæredygtige løsninger og effektivisering af drift. Hvor er det bedst at opbevare dis...

Biomassen betragtes som en guldgrube af ressourcer, og vi skal tænke innovativt for at udnytte dens potentiale fuldt ud – ikke kun til energi, men også til udvikling af højværdipro...

Fem sjællandske kommuner vil bruge data og kunstig intelligens til at optimere forbruget af el, vand og varme i de kommunale bygninger. Arbejdet ledes af Gate 21 i projektet GreenI...

Råstoffer, etageboliger, grøn og aktiv transport, genbrugsemballage og lavbundsjorde. Dét er nogle af emnerne for seks helt nye projekter i Gate 21. Her tager mere end 90 danske og...

Hvad får vi ud af de mange projekter og tværgående samarbejder? Og hvad gør de for den grønne omstilling? Efter næsten 25 år som direktør i VEKS ser Lars Gullev tilbage på et af de...

Hvilke lyde hører du? Og hvordan påvirker de dig? Det var fokus for en lydvandring med borgere fra et lokalområde i Gladsaxe Kommune. Her skulle borgerne med en iPad i hånden vurde...

I efteråret 2021 har Salling Autogenbrug indgået i et designsprint med fokus på digitale cirkulære forretningsmodeller sammen med Gate 21 og Alexandra Instituttet. Forløbet har haf...

Den 1. november 2021 lyder startskuddet for kampagnen ’Alle har brug for en sidemakker’. Samkørselskampagnen er et tilbud til arbejdspladser, der vil gøre det lettere for medarbejd...

Ved brug af et nyudviklet screeningværktøj kan du få identificeret og visualiseret de potentielle gevinster i dit næste udviklingsprojekt. Værktøjet er udviklet af Gate 21, Teknolo...

Store mængder tekstilaffald sendes i dag til forbrænding. Men tekstilaffaldet kan udnyttes endnu bedre og skabe større værdi. Ved hjælp af innovative løsninger kan tekstilerne forv...

Hospitaler er komplekse bygninger – også energimæssigt, og derfor kan det være svært at få overblik over det detaljerede forbrug og dermed også potentialet for energioptimering....

Lolland er en grøn ø med en stor andel af vedvarende energi. På årlig basis produceres der cirka tre gange mere el fra vindmøller og solceller på øen, end der forbruges i kommunen....

Enorm potentiale for at skabe cirkulære løsninger i bygge- og tekstilindustrien

Danmark er det land i EU, der producerer mest affald pr. indbygger – og 50 % af det danske energiforbrug kommer fra produkter og materialer. Affaldsmængderne skal altså nedbringes,...

Hvert år kasseres 100.000 tons tekstilaffald alene i Danmark og Sverige. På trods af indsamling af tekstiler til genbrug, frasortres der store mængder overskydende tekstiler, der ...

Materialeanvendelsen på Region Skånes sygehuse har en årlig omkostning på cirka to milliarder svenske kroner og står for cirka 40 % af Region Skånes CO2-udledning. Region Skåne har...

På hospitaler er der ofte behov for både varme og afkøling på samme tid. Indtil nu er disse varer ydelser købt og produceret uafhængigt af hinanden, men det er både dyrt og øger mi...

Horizon 2020 er EU’s største pulje for forsknings- og udviklingsprojekter med næsten 80 milliarder euro til rådighed mellem 2014-2020. Særligt for danske kommuner er der et uindfri...

I Danmark køber det offentlige ind for 310 milliarder kroner om året. Det svarer til omkring 15 procent af landets BNP. Udnytter vi det innovativt, kan vi styrke kommunale målsætni...

Der er tryk på i Danmarks stærkeste klimapartnerskab. Vi har netop landet nye, spændende innovationsprojekter. Og i Klimaalliancen kommer Gate 21 til at spille en nøglerolle i at s...

Hvordan kan ældres sundhed og velvære påvirkes positivt, hvis man benytter den rette belysning? Det er temaet for et internationalt projekt - ENLIGHTENme - med over 20 forskellige ...

Restaffald fra virksomheder og husholdninger bliver udnyttet til energiproduktion på landets forbrændingsanlæg. Men processen efterlader et restprodukt — den såkaldte slagge. Slagg...

Langt de fleste af de 97 kommuner i DK2020-partnerskabet står nu klar med godkendte og politisk forankrede klimaplaner. Nu går arbejdet i gang med at skabe klimahandling. Og dét sk...

Genbrug kan være nøglen til en markant reduktion af byggebranchens klimaaftryk. Mere end 35 bygherrer, virksomheder og vidensinstitutioner er gået sammen for at sætte handling bag ...

Få boostet jeres udtagning af lavbundsjorder – uanset om I allerede er i gang eller gerne vil kickstartes. Region Sjælland og Gate 21 inviterer nu kommuner i Region Sjælland med i ...

Hvordan kan den grønne strøm fra solceller og vindmøller på Lolland udnyttes endnu bedre lokalt? Og hvordan undgår vi, at vindmøllerne står stille, selvom det blæser? De spørgsmål ...

I et nyt projekt leder Region Sjælland, Movia og Gate 21 efter en sjællandsk kommunal partner, der har ressourcer og interesse i at styrke et lokalt mobilitetsknudepunkt med mikro-...

Gate 21 har sammen med Cyklistforbundet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, IDA, Kræftens Bekæmpelse og Rådet for Grøn Omstilling sendt et åbent brev til skatteministe...

Langs en grusvej mellem de grønne enge i Jonstrup Naturpark, et af Ballerups mest idylliske områder, står en antenne med en boks og et solcellepanel på, som gør det muligt at indsa...

I en ansøgning til Vejdirektoratets Cykelpulje sætter Gate 21 og Region Sjælland fokus på, hvordan vi kan få flere børn til at cykle på Sjælland. Bliver projektet en realitet, vil ...

Nye beregninger viser, at der vil blive knap 27.000 færre støjbelastede boliger i hovedstadens omegnskommuner, hvis hastigheden på motorvejsnettet og det omkringliggende vejnet sæn...

Af Oskar Mule, GIS- og datakonsulent // Når nu man som kommune er klar til at tage skridtet videre, så skal man have styr på hele IoT-datainfrastrukturen. Så data kan bringes fra s...

Af Ole Dittmer Andersen, leder af TM Data // Mange spændende initiativer er sat i gang under Fællesskabet for Dynamiske Data. Fælles for dem er, at de peger hen mod, at vi bliver m...

Fællesskabet for Dynamiske Data har afholdt generalforsamling den 10. marts 2023. Her vedtog de mere end 30 fremmødte fra kommuner og regioner en helt ny vision og mission.

Mange gange er ordet procesværktøj blevet anvendt i InnoTech - TaskForce projektet, og det har ofte rejst nogle spørgsmål som, hvordan skal vi anvende det, hvornår er det klart, hv...

Partnerne i de fem demonstrationsprojekter i InnoTech - TaskForce har udpeget, hvilke temaer de vil arbejde med. Her er overblikket, baseret på co-lead partnernes præsentation på m...

Kommunerne har i dag ofte svært ved at bruge nye digitale teknologier til deres arbejde med den grønne omstilling, fordi de mangler de nødvendige ressourcer og kompetencer. Det nye...

Med to hensigtserklæringer konkretiserer 14 private, offentlige og almene bygherrer nu ambitionerne om at få flere genbrugte materialer ind i renovering og byggeri. Bygherrerne vil...

Næstved Kommune er nyt medlem i Fællesskabet for Dynamiske Data. Velkommen! IT- og Digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune, Partheepan Vijayamohan giver i en artikel et bud på ...

Med to hensigtserklæringer konkretiserer 14 private, offentlige og almene bygherrer nu ambitionerne om at få flere genbrugte materialer ind i renovering og byggeri. Bygherrerne vil...

Edge computing er en forudsætning for, at kommuner kan arbejde effektivt og sikkert med IoT og data fra eksempelvis kameraer. Det var temaet, da Fællesskabet for Dynamiske Data i d...

Af Bjørn Hallberg Nielsen, mobilitetsplanlægger // Vi er mange der er stødt på data-evangelisterne, som priser det hellige data som guld for enden af regnbuen. En teknologi-optimis...

Som andre brancher mærker legepladsbranchen fremtidens bæredygtighedskrav banke på døren. Endnu er det nyt territorie for mange inden for feltet, men virksomheden Elverdal vil være...

Mange fugle, insekter og planter har det svært i vores moderne samfund og er på tilbagegang. Men ikke hos Hjortespring Golfklub, som har valgt at lave flere vilde områder, hvor ord...

Plast er til tider et udskældt materiale. Men materialet har mange nyttige egenskaber, og det handler derfor om at holde det i brug så længe som muligt. Blandt andet ved at genbrug...

Fokus på værdien af byggematerialer i samfundet stiger. Fra 2023 stilles der nye krav til, at materialer skal genbruges eller genanvendes via større kildesortering ude hos alle vir...

Blomsterbranchen har i mange år skabt store miljømæssige udfordringer. Der har været brugt store mængder kunstgødning, pesticider og vand til produktionen af de fine langstilkede b...

På Sølyst, det historiske selskabssted og skydebane, sigter de hele tiden efter at blive mere bæredygtige. Seneste skud på stammen er en række naturindsatser og ansættelse af medar...

Der er et stort spild af plast fra stilladser landet over. Derfor har Dansk Stillads Service sat fokus på øget genanvendelse og har fundet store potentialer inden for cirkulær økon...

Hvad er klimapåvirkningen per elev hvis en klasse tager bussen til Stockholm i forhold til, hvis den flyver til Budapest? Mange uddannelsessteder vil gerne tænke bæredygtighed ind,...

Det netop lancerede INSTALL er parat til at hjælpe kommunerne med at blive klogere på, hvad sensorer kan give kommunerne af nye indsigter. INSTALL tilbyder nu kommuner muligheden f...

Hvorfor ikke genbruge klinker i nye byggerier? Lige nu søger vi kommuner og andre bygherrer, der vil være med til at udvikle en materialebank for udendørsklinker, der ellers vil en...

Alle kommuner kan få mere genbrug og genanvendelse ind i byggeriet, ifølge Martin Visby Buchard, der er Ph.d.-stipendiat ved RUC, hvor han forsker i cirkulær økonomi i byggeri og b...

Af Morten Winge, kommunaldirektør // Den 6. september var der indvielse af INSTALL – kommunernes nye one-stop-shop for IoT. INSTALL – og nogle af de projekter, som kommer lige i hæ...

Af Kristine Klæbel, Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse // Byudviklingen buldrer frem i de danske kommuner. I store dele af landet dukker der nye villakvarterer, børneha...

Af Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, IT- og digitaliseringschef // Kalder alle klima-ninjaer! Vi er på jagt efter de gode klimaprojekter, som kan gennemføres i en kommune – altså ...

Af Danny Morck Jensen, GIS, IoT og Data // IoT i kommunerne. Vi vil have det ind i biksen. Og det skal stå klar i morgen. Vi kræver også høj kvalitet fra sensor til endeligt dataou...

Samarbejdet mellem private firmaer og Frederiksberg Kommune har resulteret i helt nye, innovative løsninger, der mindsker risikoen for oversvømmelser i byen. På halvandet år er de ...

Høje-Taastrup Kommune har en ambition om at mindske brugen af nye materialer, når de bygger nyt. De vil være bedre til at genanvende byggematerialer. Kommunen har både nedrivnings-...

Hvordan håndteres affald i et relativt lille ø-samfund som Bornholm? Kan det forsvares, at fraktioner som plast, metal og organisk affald behandles på øen, eller skal det kildesort...

Det nystartade företaget Bintel står, efter medverkan i ett testfall av EU:s nya ramverk för offentligt-privat innovationssamarbete, med både ny patenterad avfallslösning, samt fle...

I de flesta kommuner bygger avfallsinsamling på att hushållen knyts till standardabonnemang och att tömningen av kärl sker på schemalagda rutter. En traditionell modell som inte öp...