Fokusområder

Som Danmarks grønne partnerskab arbejder Gate 21 for at skabe et klimaneutralt og cirkulært samfund. Det gør vi gennem innovative projekter på områder, der har et særligt potentiale for grøn transformation, som kan ses på klimabundlinjen.

Læs mere om Gate 21’s fokusområder nedenfor – og find din kontaktperson på området, som kan give dig et nærmere indblik i vores projekter og fokus.  

Energi

Energi

Vi bidrager til at opstille, producere og bruge mere vedvarende energi i Danmark og effektiviserer vores brug af energi.

Mobilitet

Mobilitet

Vi udvikler, tester og udbreder grønne mobilitetsløsninger, der reducerer CO2 og øger tilgængelighed.

Cirkulær Omstilling

Cirkulær Omstilling

Vi udvikler, tester og skalerer løsninger, der sætter forbruget ned og skruer op for genbrug og bedre genanvendelse.

Bygninger

Bygninger

Vi arbejder med at reducere energiforbrug, udvikle biobaserede byggematerialer og bruge data til at finde besparelser.

Data

Data

Vi arbejder med databaserede løsninger, som kan bidrage til CO2-neutral drift af byer.

Klimaplaner

Klimaplaner

Vi hjælper kommunerne i Østdanmark med vidensdeling, kompetenceudvikling, netværk og tværgående indsatser.

Trafikstøj

Trafikstøj

Vi arbejder med at udvikle og afprøve nye støjreducerende løsninger, øge viden om trafikstøj og sætte støj på dagsordenen.

Arealer

Arealer

Vi hjælper kommuner med den nødvendige koordination, så vi i Danmark bruger vores arealer bedst muligt.