Navigation af visninger

Begivenhed Views Navigation

I dag

Filtre

Hvis du ændrer form inputs, opdateres listen over begivenheder med de filtrerede resultater.

Webinar: Doughnut-økonomien

Webinar

Doughnut-økonomi får i disse år tiltagende interesse fra flere kanter, fordi den tilbyder en begrebsramme til at drøfte, hvordan trivsel for mennesker og planet kan gå hånd i hånd. Begrebsrammen er under stadig udvikling, og ét af flere udviklingsfelter er, hvordan doughnut-tankegangen kan operationaliseres på kommunalt/lokalt niveau. I dette webinar får du en introduktion til […]

Kom i mål med klimaindsatsen på ejendomsområdet

Gate 21 Liljens Kvarter 2, Albertslund, Danmark

Få et overblik over dine energidata, reducér energiforbruget og nedbring CO2-udslippet i kommunale og regionale ejendomme. Dét er temaet den 27. februar 2024, hvor Fællesskabet for Dynamiske Data, Sjællands Klimaalliance og Klimaalliancen i Hovedstadsregionen er værter på et møde hos Gate 21 i Albertslund.

Markedsafdækning om delemobilitet

Gate 21 Liljens Kvarter 2, Albertslund, Danmark

To nystartede projekter vil øge borgernes efterspørgsel efter delemobilitet i lokale trafikknudepunkter for at styrke rejser med bus, tog og den kommende letbane. Derfor inviteres private udbydere og leverandører af delemobilitetsløsninger inviteres til møde for at afdække markedet for løsninger, som kan støtte projekternes ambition om at undersøge og etablere bæredygtige delemobilitetsløsninger ved lokale trafikknudepunkter i kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Kickoff: Netværk om grøn mobilitet og transport i klimaplanerne

Gate 21 Liljens Kvarter 2, Albertslund, Danmark

Klimaalliancen i Hovedstadsregionen inviterer til opstart af et netværk for grøn mobilitet og transport. Netværket er stedet for videndeling og sparring på tværs af kommunerne i hovedstadsregionen om klimaopgaverne på transport- og mobilitetsområdet.

Klimaalliancen i hovedstadsregionen inviterer til opstart af et netværk for grøn mobilitet og transport den 1. februar 2024. Netværket er stedet for videndeling og sparring på tværs af kommunerne i hovedstadsregionen om klimaopgaverne på transport- og mobilitetsområdet.

Q&A: Biobased Tomorrow Challenge

Are you curious to know more about this innovation challenge that wants to help build a Biobased Tomorrow? We have prepared a Q&A webinar on January 19 at 13:00, so you are welcome to bring your questions!!!

Udskudt Udskudt: Workshop om lavbundsjorder

Gate 21 Liljens Kvarter 2, Albertslund, Danmark

Dét er netop fokus i en ny ansøgning, der skal gøre det nemmere for kommunerne at prioritere og udvælge lavbundsjorde – og samtænke indsatsen med for eksempel opsætning af vedvarende energi.

Som en del af processen bag ansøgningen inviterer vi nu til en workshop. Her får vi besøg af Folkekirken, der vil fortælle om deres nye GIS-kortlægning af kirkens jord. Det er første skridt i at starte en dialog om, hvad arealerne kan bruges til.

Elcykelkommunen – en vej til klimavenlig og sund mobilitet?

Online

Kom til webinar om, hvordan elcyklen kan spille en større rolle i forhold til klimabelastningen end hidtil antaget. Ny britisk forskning viser nemlig, at elcykler har potentiale til at erstatte mange af de kortere bilture og reducere bilismens klimabelastning med helt op til 50 procent.

Studietur om lavbundsjorder

Høje Taastrup Station

Studietur om lavbundsjorder: Besøg to kommuner, der har taget hul på opgaven. Vi besøger Guldborgsund og Vordingborg Kommune og bliver klogere på, hvordan man praktisk kan gå til opgaven om at udtage lavbundsjorder.

Sådan får vi efterspørgslen på grønne arbejdsmaskiner op i gear

Online

Den 7. november afholder CO-PI, WE BUILD DENMARK og Gate 21 et webinar, hvor du kan lære mere om fremme af efterspørgsel på emissionsfrie arbejdsmaskiner, få indblik i konkrete erfaringer med udbud, og høre virksomheder og bygherrers perspektiv på, hvad elektrificering af markedet for arbejdsmaskiner kræver.