I Faxe Kommune er der vedtaget en cykelstrategi for perioden 2017-2021: Cykelstrategi 2017 for Faxe Kommune.

Cykelstrategien danner grundlag for arbejdet med at forbedre forholdene for kommunens cyklister. Strategien er et katalog af virkemidler, som kan fremme cyklisme – og i Faxe Kommune handler dét om mere end anlæg af cykelstier. Cykelstrategien skal medvirke til, at cyklister har gode vilkår fra rejsens start til slut. Det skal være nemt at finde rundt, at parkere sin cykel og at cykle hele året.

Strategien tager udgangspunkt i fire fokusområder:

  1. at børn og unge cykler i dagligdagen
  2. at cykling til arbejde giver sundere borgere
  3. at cyklen er et reelt alternativ til bilen
  4. at alle cyklister skal føle sig sikre i trafikken
Cykeldata for Faxe Kommune

 

Kommunens areal  404,9 km²
Kilometer cykelsti (eget trace)  63,2 km
Kilometer cykelsti (parallel med veje)  16,3 km
Cykeltures andel af alle kørte ture i kommunen              9%

 

Målsætninger i strategien

En central målsætning er, at cykeltrafikken stiger årligt med 2 procent i perioden 2017-2021. Der udarbejdes et trafikindeks for cykeltrafik på udvalgte strækninger, så udviklingen kan følges.

Desuden er der et specifikt mål for skolecyklister:

Andelen af skoleelever, der anvender cyklen til skole, skal øges fra 42 procent til 50 procent inden 2021.

Der er identificeret 12 strækninger, hvor det foreslås at anlægge nye cykelstier. Hvert stiforslag er blevet vurderet i forhold til følgende effekter og kriterier:

  • Forbedring af skolevej
  • Forbedring af trafiksikkerheden/trygheden
  • Forbedring af sammenhængen i det lokale eller kommunale stinet
  • Antallet af forventede brugere.
Læs strategien
Kontakt
Anne Josefsen, Trafikmedarbejder, Faxe Kommune