I Køge Kommune er der vedtaget en Cykelhandleplan 2015. Her er der et ønske om, at der skal være god mobilitet for alle. Kommunen ønsker, at cyklen skal være et naturligt og foretrukket valg, når børn og unge skal til skole og uddannelse og når ældre skal rundt i byen. Cykling er også vigtigt, når borgerne skal på arbejde til stationen eller ud at handle.
Køge Kommune vil være en kommune, hvor borgerne bruger cyklen rigtig meget.

Kommunen lægger vægt på de sundhedsmæssige aspekter ved, at borgerne bevæger sig mere, og desuden på at reducere trængslen og udslippet af CO2. Desuden understreger kommunen, at flere cyklister og fodgængere medvirker til at skabe et bedre og mere levende byliv, samt at børn, der bevæger sig, er sundere og har lettere til indlæring. Ældre, der bevæger sig, har almindeligvis større livsglæde og mindre risiko for livsstilssygdomme og faldulykker.

Konkret betyder det, at kommunen vil skabe nogle rammer og et fokus, der motiverer flere til at vælge cyklen og til at vælge den oftere. En forudsætning er, at faciliteterne er til stede, og at sikkerheden og trygheden er i top.

Cykeldata for Køge Kommune

 

Kommunens areal 257,2 km²
Kilometer cykelsti (eget trace) 126,1 km
Kilometer cykelsti (parallel med veje) 68,8  km
Cykeltures andel af alle kørte ture i kommunen              10%
Cykeltures andel af ture under 2 kilometer  24%

 

Målsætninger i strategien

Køge Kommunes målsætninger er at:

  • Antallet af cyklister stiger til index 115 i 2025
  • 25 procent af de daglige ture er foretaget af cyklister i 2025 (fra 16 procent)
  • Den gennemsnitlige rejselængde stiger fra 2 til 5 kilometer
  • Andelen af børn, der cykler i skole, stiger fra 33 procent til 70 procent i 2025
  • Antal af personskadeuheld for lette trafikanter falder fra 61 til maksimalt 25 uheld i 2025
  • Andelen af cykelpendlere stiger til index 120 i 2025
  • Andelen af medarbejdere, der vælger cyklen som transportmiddel (på udvalgte arbejdspladser), stiger til index 105 i 2025

 

Kommunen har opstillet et idékatalog, der giver mulighed for at tage beslutninger om, hvilke områder der skal prioriteres. Idékataloget indeholder en række indsatser som blandt andet et sammenhængende stinet, pendlercykelstier, cyklende børn, fritidscyklister. En indsats er også ”alle cykler”, som handler om at få ældre borgere op på cyklen. Idékataloget tages op til revision årligt i forbindelse med budgetlægning og prioritering af det kommende års indsats. Det er også muligt at supplere kataloget med nye idéer, så det til stadighed er dynamisk.

I Køges Trafik- og Miljøplan 2013 er der identificeret en række cykelstiprojekter til etablering de kommende år med fokus på at skabe et sammenhængende og sikkert stinet. Planen peger også på en række mangler i stinettet i form af små missing links og steder, hvor der mangler faciliteter for cyklister. Fokus for arbejdet er på sammenhængen til større projekter som Køge Kyst, Køge Sygehus og Køge Nord og de lokaliteter, der er udpeget som utrygge i Skolevejsanalysen. Cykelhandleplanen vil desuden undersøge mulighederne for at omdanne mindre lokalveje til cykelveje: Parallelle veje, hvor cyklister prioriteres på den ene strækning, så færden her er på cyklisternes præmisser.

Læs strategien
Kontakt

Ulrik Djupdræt, Trafikplanlægger