Lejre Kommune har lavet en stiplan i 2017. Planen fremhæver de mange gevinster ved at benytte cyklen, både til hverdag og fritid, for eksempel i forhold til sundhed, klima og indlæring.

Cykeldata for Køge Kommune

 

Kommunens areal 238,9 km²
Kilometer cykelsti (eget trace) 86,8 km
Kilometer cykelsti (parallel med veje) 38,4 km
Cykeltures andel af alle kørte ture i kommunen   7%
Cykeltures andel af ture under 2 kilometer  19%

 

Gode cykelforhold er også vigtige for at tiltrække turisme – noget Lejre Kommune har interesse i med sin placering i Naturpark Skjoldungernes Land, samt den naturskønne turistattraktion Sagnlandet Lejre. Også potentielle tilflyttere kan overveje cykling, da muligheden for at kombinere cykel og kollektiv transport ”forkorter” afstanden til Hovedstadsområdet. Der er udpeget ti indsatsområder, som skal forbedre cykelforholdene i Lejre Kommune:

1. Stinettet
2. Stikrydsninger
3. Cykelparkering
4. Cykelturisme
5. Temastier
6. “Pitstops”
7. Komfort
8. Information
9. Samarbejde
10. Virksomheder

Kommunen har gennemført fire spørgeundersøgelser om brugen af stinettet i dag og mulige forbedringer. De gennemførte undersøgelser er rettet mod:

  • Borgernes transportvaner
  • Virksomheder
  • Skoler og turister i Sagnlandet Lejre.

 

Herudover er der gennemført cykeltællinger og en registrering af cykelparkering ved udvalgte stoppesteder og kommunens to togstationer.

Målsætninger i planen

Lejre Kommune er en pendlerkommune, hvilket aflæses i borgernes transportvaner. Kommunen ønsker at holde fokus på de to punkter, hvor der forventes at være de største potentialer for forbedringer:

  • Cyklen vælges på de korte ture: Kommunen ønsker, at cyklen skal være et reelt alternativ for pendlere. Der skal være gode stiforbindelser mellem byer, stationer/stoppesteder og virksomheder
  • Bedre mulighed for at kombinere transportformer: Flere skal kombinere cyklen med andre transportformer. Derfor skal det gøres mere gnidningsfrit at skifte transportform ved at sikre gode stiforbindelser til stationer og stoppesteder, sikre bedre information om afgangstider og gøre parkerings- og venteforhold mere attraktive.

 

En af de største udfordringer for skoletrafikken i Lejre Kommune er utryghed i forhold til at lade skolebørn transportere sig selv til skole enten på cykel eller til fods. Det vil kommunen forsøge at ændre gennem to indsatser:

  • Udbygning af stinet og separation af trafiktyper ved skoler
  • Udbrede eksisterende virkemidler som færdselskontaktlærer, trafikpolitisk, gå- eller cyklistprøver og følgeordninger på cykel og til fods.

 

Som en del af stiplanen er der identificeret 18 forslag til forbedring af krydsningspunkter, 11 projekter til bedre cykelparkering, fire forslag til forbedring af cykelturisme, to projekter til forbedring af komforten, to projekter til forbedringer af information om cykelruter, tre projekter om tiltag med virksomheder, og 59 større anlægsprojekter til etablering i de kommende år.

Lejres nuværende og planlagte cykelstinetværk i kommunen.
Læs strategien
Kontakt

Cathrine Corfitzen, Vejingeniør