Opgør om IoT-sikkerhed: LoRaWAN vs. NB-IoT

Kritiske overvejelser for IoT-netværk

LoRaWAN og NB-IoT er to populære teknologier til kommunikation i Internet of Things (IoT). En ny analyse fra DTU sammenligner de to teknologier i forhold til deres praktiske anvendelighed og sikkerhed for kritisk og massiv IoT-kommunikation. 

Analysen viser, at NB-IoT er at foretrække til kritisk kommunikation, såsom sundhedspleje og styring af signalanlæg. NB-IoT bruger eksisterende mobilinfrastrukturer og har derfor en høj global dækning. Det betyder også, at NB-IoT-enheder kan være mobile. NB-IoT har også avancerede sikkerhedsfunktioner og bruger SIM-kort til sikker kommunikation. 

På den anden side er LoRaWAN mere velegnet til massiv IoT-kommunikation, såsom landbrug og måling. LoRaWAN-enheder kan overvåge store systemer uden behov for fysiske kabler til dataoverførsel, men har flere sikkerhedsproblemer, især når det kommer til fortrolighed og integritet. LoRaWAN er også mere sårbart over for angreb som jamming og bitflipping. 

“Lidt forenklet kan man sige, at valget mellem LoRaWAN og NB-IoT afhænger af specifikke anvendelsesområder og sikkerhedskrav, der afgør den optimale teknologi for hver unik situation, Birger Andersen, Professor, Institut for Ingeniørvidenskab, Teknologi og Didaktik – AI, Matematik og Software.

I analysen konkluderes det, at NB-IoT er mere pålidelig og sikker for kritisk IoT-kommunikation, mens LoRaWAN er mere praktisk for massiv IoT-kommunikation. Det anbefales også at undgå brugen af ABP (Activation by Personalisation) i LoRaWAN og i stedet bruge OTAA (Over-The-Air Activation). 

Samlet set viser analysen, at begge teknologier har deres fordele og ulemper, og valget afhænger af den konkrete anvendelse og sikkerhedskravene.

Du kan læse mere her. Den fulde analyse publiceres i Springer proceedings i starten af januar.