Bliv en del af vores community og få adgang til viden og værktøjer.

I projektet Power Bio arbejder mere end 20 danske og svenske partnere sammen for at udvikle og teste løsninger, der forvandler rest-biomasse som afklippet græs, opskyllet tang og halm, til produkter med høj værdi. Videndeling er et kerneelement i projektet. Vi har nemlig stor glæde af hinandens erfaringer og viden, når vi sammen jagter det fælles mål: at udbrede, skalere og forankre løsninger for cirkulær udnyttelse af biomasse.

Derfor inviterer partnerne i projektet alle interesserede inden for i Power Bio Community — et lærings- og erfaringsnetværk for kommuner, virksomheder og andre, som arbejder professionelt med biomasse. Som en del af netværket får du mulighed for at følge projektets læringer og resultater, og deltage i faglige arrangementer og udviklingsmøder, herunder markedsdialoger på tværs af offentlige og private aktører.

Det er gratis at blive en del af Power Bio Community. Alt du skal gøre er at tilmelde dig herunder.

Velkommen til Power Bio’s community!
Podio – CRM done right