Data

Danske kommuner skal realisere deres klimaplaner med ambitiøse mål for mobilitet, energi, planlægning, byggeri og cirkulær økonomi.  Det er en kæmpe opgave, som kræver, at vi gør det klogt og effektivt. Med data og teknologi har vi mulighed for at bringe et nyt gear ind i den grønne omstilling.

At forløse potentialet for en digital og bæredygtig omstilling på alle fagområder har derfor aldrig været mere aktuel. I Gate 21 mener vi, at balancen skal findes mellem teknologi og menneske, ægte og kunstig intelligens, fysisk involvering af mennesker og automatisering. Men data og ny teknologi skal bruges aktivt for at opnå et klimaneutralt og cirkulært samfund.

Vi understøtter kommuner i samarbejdet med virksomheder og vidensinstitutioner i alt fra en fælles digital infrastruktur til databaserede løsninger, der giver værdi og ny indsigt for vores partnerne indenfor eksempelvis optimering i bygninger, mobilitet, anvendelse af arealer, luft- og vandkvalitet og ressourceforbrug.

Sammen arbejder vi med databaserede løsninger, som kan bidrage væsentligt til CO2-neutral drift af byer – eksempelvis ved effektiv styring af lys, affaldsafhentning, vedligeholdelse af grønne områder, klimatilpasning og til at få flere til at cykle eller bruge kollektiv transport.

Skal din organisation være med i et projekt, eller har du forslag til nye grønne databaserede indsatser, er du altid velkommen til at række ud.

 

Se vores projekter med fokus på Data

Kontakt

Seniorprojektleder
Lise Søderberg
lise.soederberg@gate21.dk

GreenInsight udvikler AI-drevet ressourceoptimering i kommunale bygninger og hjælper kommuner med at udbrede og idriftsætte en modulopbygget energistyringsløsning til kommunale byg...

TEF er et tværeuropæisk projekt der skal opbygge en permanent facilitet, som giver virksomheder adgang til at teste og afprøve AI-baserede produkter. Faciliteten er baseret på de s...

InnoTech TaskForce giver kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner mulighed for at samarbejde om konkrete og skalerbare dataprojekter, der kan understøtte udviklingen af byområ...

Den Smarte Landsby er et projekt, som tager afsæt i borgernes behov for at gøre de mindre byer på landet endnu mere attraktive ved hjælp af digitale og datadrevne løsninger.

Den rette belysning er afgørende for sunde bymiljøer, og netop det er i fokus i det nye europæiske forskningsprojekt ENLIGHTENme, hvor Gate 21 har ansvaret for at danne og involver...

Fællesskabet for Dynamiske Data er et netværk af kommuner og regioner, der arbejder med dynamiske data for at løse konkrete udfordringer på en bæredygtig måde.