Klimaplaner

For første gang nogensinde har stort set alle danske kommuner en klimaplan, der følger de samme krav og principper. Med klimaplanerne tager kommunerne et kæmpe ansvar for at reducere CO2 -udledningerne og modstå klimaforandringer. Derfor er der lige nu et stort potentiale og momentum for at gå sammen om klimahandling.

Gate 21 har i en årrække fokuseret på at skabe klimahandling i samspillet mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Sammen har vi gennem projekter udviklet metoder, viden og værktøjer, der kan bruges, når kommunerne skal implementere deres planer.

Som en naturlig forlængelse heraf hjælper Gate 21 særligt kommunerne i Østdanmark med vidensdeling, kompetenceudvikling, netværk og tværgående indsatser i Sjællands Klimaalliance og Klimaalliancen i Hovedstadsregionen. Gate 21 bidrager i øvrigt til den nationale Klimaalliance med vores kapaciteter og velafprøvede metoder inden for offentlig-privat innovation.

Vi arbejder for at løfte kommunernes klimaarbejde og hjælpe dem i mål med deres ambitiøse klimaplaner. Det er vores erfaring, at klimaarbejdet løftes bedst i flok – og at det gavner den enkelte kommune både i forhold til de kompetencer og den viden, der skal opbygges internt og i forhold til at iværksætte løsninger, der giver mening økonomisk og klima- og ressourcemæssigt.

Skal din organisation være med i et projekt, eller har du forslag til nye klimaindsatser, er du altid velkommen til at række ud.

 

Se vores projekter med fokus på Klimaplaner

Kontakt

Programchef
Anna Thormann Boesen
anna.thormann@gate21.dk

Sjællands Klimaalliance skal hjælpe kommunerne fra klimaplan til effektiv klimahandling, der reducerer CO2-udledningen og øger modstandsevnen over for klimaforandringer. Klimaallia...

Klimaalliancen i Hovedstadsregionen skal hjælpe kommunerne fra klimaplan til effektiv klimahandling, der reducerer CO2-udledningen og øger modstandsevnen over for klimaforandringer...