Borgerinvolvering og samskabelse

Skal vi i mål med den grønne omstilling, skal vi have fat i udledninger, der relaterer sig til vores forbrug. Borgerne og andre aktører skal derfor med ombord i omstillingen for at skabe det nødvendige omfang og medejerskab over forandringerne.

Den grønne omstilling skal finde sted lokalt, hvor folk bor, færdes og generelt føler, at de hører til. Der er behov for at eksperimentere med forskellige formater, der styrker den lokale dialog mellem borgere, foreninger, erhvervsliv og myndigheder omkring de afgørende forandringer.

Kommuner må gribe en dobbeltrolle, hvor de både faciliterer handlingsorienterede grønne fællesskaber og er primær myndighed for den grønne omstilling – ligesom de må udvikle en ledelses- og organisationsstruktur, der er åben for borgerinvolvering.

I Gate 21 støtter vi vores partnere i at arbejde målrettet med at øge borgernes deltagelse i omstillingen og fremme handlende fællesskaber. Vi hjælper i alle faser af de involverende processer. Sammen udvikler og designer vi innovative metoder, der kan sikre, at så mange som muligt bliver i stand til at deltage aktivt og bidrage til den grønne transformation.

Vi designer aktiviteter, der udvikler borgernes kompetencer med fokus på, at læring om klima kobles til den lokale kontekst, så ny viden kan omsættes til initiativer og fællesskaber, der sætter skub i klimahandling.