Data og digitalisering

Data spiller en stadig større rolle – både til at styre og til optimere blandt andet energiforbrug i de offentlige bygninger – men også fordi realtidsdata og sensordata kan give kommunerne hel ny indsigt i, hvordan vi bruger byen og landdistrikterne, og hvordan vi anvender bygninger og arealer. At udvikle og udbrede databaserede løsninger spiller derfor en central rolle og kan hjælpe kommunerne med, at effektivisere brugen af energi og ressourcer, optimere mobiliteten og få bedre grundlag til at planlægge og træffe beslutninger.

I Gate 21 har vi gennem ti år arbejdet fokuseret med databaserede løsninger, der kan bidrage til C02-neutral drift af byer – eksempelvis ved effektiv styring af lys, smart affaldsafhentning, vedligehold af grønne områder, klimatilpasning og til at fremme brugen af cykler og elbiler.

Kommuner har adgang til store mængder data. De er ansvarlige for at sikre udvikling og drift af byen. Gennem vores projekter og metoder gør vi kommunerne bedre i stand til at bruge deres data for eksempel, når de skal energirenovere og effektivisere bygninger og boliger. Vi understøtter innovation, test og implementering af databaserede løsninger, der fremmer bæredygtig planlægning og drift af bygninger og byer.