Markedsdialog og matchmaking

En afgørende opgave for Gate 21-partnerskabet og en af de centrale metoder er matchmaking. Vi laver for så vidt matchmaking i alle vores aktiviteter – fra projektidé, over arbejdet med ansøgning, til det endelige projekt med dets mange aktiviteter, hvor vi samler offentlige såvel som private partnere og forskningen.

Mange af vores projekter dyrker undervejs matchmaking på flere niveauer. Eksempelvis har vi solid erfaring med at holde markedsdialoger, hvor kommuner og regioner, som repræsenterer den offentlige efterspørgsel på klimaløsninger, møder en bred kreds af leverandører i et defineret set-up, hvor problemstillingen er formuleret.

Formatet kan være en workshop, hvor erfaringen er, at deltagerne oplever at få et stort overblik over deres muligheder hurtigere end en klassisk markedsafdækning. Det sikrer dialog og en bredere afdækning – herunder klarhed over detaljer, som kan gå tabt i klassiske udbudsrunder. Og fra indkøbers side giver det et konkret overblik over muligheder på markedet. Fra leverandørernes side er den en unik anledning til at præsentere sin løsning – og videreudvikle den – sammen med det offentlige marked.

Men formaterne kan nemt tilpasses. Vi har god erfaring med at holde møder enkeltvis med leverandører, som har budt ind med en løsning på en udfordring, vi har beskrevet. Den form kan af konkurrencehensyn være nemmere for leverandøren end åbne workshops. Desuden giver formatet mulighed for en mere dialogorienteret tilgang, hvor både repræsentanterne for efterspørgslen og leverandøren kan uddybe problemstillingen og ideer til løsning.