Stevns Kommune har vedtaget en trafikplan for 2019, hvor cyklisme indgår. Heri skriver kommunen, at hurtige, direkte og sikre ruter har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle både i fritiden, men også til og fra arbejde. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes på at udvide og forbedre stisystemerne, så det bliver trygt og nemmere for borgerne, og særligt børn at vælge enten at gå eller cykle og dermed fravælge den individuelle transport i bil.

Trafikplanen har et langsigtet mål om, at det samlede antal trafikuheld i 2024 skal være reduceret med 40 procent i forhold til 2012.

Cykeldata for Faxe Kommune

 

Kommunens areal  404,9 km²
Kilometer cykelsti (eget trace)  63,2 km
Kilometer cykelsti (parallel med veje)  16,3 km
Cykeltures andel af alle kørte ture i kommunen              9%

 

Ved at skabe gode forbindelser mellem de centrale servicefunktioner i byer og landsbyer kan det sikres, at befolkningen har mulighed for i dagligdagen at bruge cyklen eller gå, når de skal i skole, på arbejde eller handle. Ved også at forbinde stierne til rekreative områder og visse kystområder kan kommunen være med til at opmuntre til, at befolkningen i fritiden vælger den mere bæredygtige og sundhedsrigtige løsning, nemlig at tage cyklen eller gå.

På baggrund af trafikplanen er der udarbejdet et indsatsområde om et sammenhængende stinet, som omfatter:

  • Supplerende stier omkring byudviklingsområder
  • Supplerende stikrydsninger omkring nye byudviklingsområder
  • Udarbejdelse af en cykelstiplan for at sammenbinde
  • Udbygge eksisterende stinet.

Det fremgår af planen, at borgernes ønsker primært går på at binde de eksisterende stier sammen til et samlet net. Ligeledes er der ønsker om at forbinde stinettet sammen med de omkringliggende kommuner.

På baggrund af en kortlægning over de farligste strækninger, gennemførte analyser og borgerinput er der udarbejdet en liste med 15 projekter i kommunen, både i forhold til uheld og utryghed. Desuden peger planen på indsatser som supplerende stier omkring byudviklingsområder, supplerende stikrydsninger omkring nye byudviklingsområder og udarbejdelse af en cykelstiplan for at sammenbinde og udbygge eksisterende stinet.

Læs strategien
Kontakt

Henrik Hedegård Petersen, Leder, Vej og Materielgård, Stevs Kommune