Vår svensk-danska taskforce stärker InnoTechs vision

Milstolpar och möten

Modellerna för en permanent taskforce bygger delvis på inspiration från de befintliga delarna av den danska taskforcen, liksom sammansättningen av det svenska ekosystemet och de delar av den smarta staden som redan finns på plats på den svenska sidan, etc.

Som ett tecken på detta har den svenska arbetsgruppen varit i Danmark och träffat olika danska aktörer och tagit del av presentationer om OS2, OpenData, INSTALL och ITK TechLab.

En slutsats från detta gemensamma möte är att vi kompletterar varandras luckor på båda sidor sundet mycket bra och att vi kan bistå alla våra partners med många olika saker. För att stödja våra olika partners i hur de kan få hjälp har vi tagit fram ett utkast till en gemensam tjänstekatalog. Under hösten/vintern har även den svenska Taskforce-delen haft både möten och inspirationsmöten med varandra.

Om du har en fråga eller ett bekymmer just nu – tveka inte att höra av dig så vidarebefordrar vi den inom arbetsgruppen.