Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Webinar: What does a future market for a circular bioeconomy look like?

28. august 2023 / 13:00 - 14:30

Utilisation of biomass: making high value products

En dansk version findes længere nede på hjemmesiden

Green mass, such as straw from agriculture, grass clippings, as well as seaweed and seagrass from beach wrack, are promising and valuable biomass resources, although often just considered wastes. They contain a myriad of components that can be used in the food, pharmaceutical, chemical, and bioenergy industries.

These biomasses are naturally renewed every year, and they can contribute to fulfilling market needs providing several biomass components used in existing products. With just enough innovation, these biomasses might even be used to make entirely new products that replace existing ones made from non-renewable resources.

The great advantage, in market terms, is that these byproducts, or often called “wastes”, do not require investments to be produced, but only collected and processed. Therefore, once they are already available, their potential should be fully explored.

Webinar series

With a webinar series that is part of the project Power Bio we aim to bring insights and shed light on some of the challenges faced when making high value products out of biomass, especially the ones considered surpluses. This leads us to framing answers to the bigger question “what does a future market for a circular bioeconomy look like?”

Contributions to answer this question will be made in a series of webinars addressing different topics related to production of high value products from biomass surpluses.

JOIN US FOR THE FIRST WEBINAR:
Utilisation of biomass: making high value products

On this first webinar, we will talk about “Utilisation of biomass: making high value products”. Invited speakers will present opportunities that existing companies from different countries have found in turning different biomasses into surprising final products.

The webinar series is aimed at project partners and sympathizers who want to know more about how to establish local and regional markets in a circular bioeconomy. Therefore, we invite private companies involved in one of the links in the supply chain of bio-based products, researchers, municipalities, and policy makers, to participate in this discussion.

You will also have the opportunity to share your information for later networking, and to share your thoughts on what you would like to see on a future webinar.

Do not miss this opportunity to join us!

Program

Welcome by Rodrigo Salvador (DTU)
Utilizing waste heat to increase the value of local biomass in northeast Iceland by Daníel Einarsson (EFLA Consulting Engineers, Iceland)
Upcycling “waste” grass to produce insulation panels with 0% waste at industrial scale by Christian Roggeman (Gramitherm, Belgium)
Hyperlocal Hemp Houses by Peter Holmdahl (House of Hemp AB, Sweden)
Creating value from agricultural by-products and mycelium by Eduardo Sydney & Antonio Carlos de Francisco (Mush, Brazil)
Closing Remarks by Rodrigo Salvador (DTU)

Practical information

Time: The webinar takes place on August 28th at 13:00-14:30h.

Do you want to suggest a topic you would to like be addressed in a future seminar? Or do you have knowledge on a relevant topic you would like to share as a speaker?

Please contact Rodrigo Salvador at rodsa@dtu.dk

 


Udnyttelse af biomasse: fremstilling af højværdiprodukter

Grøn biomasse, såsom halm fra landbruget, græsafklip eller opskyllet tang og søgræs på stranden, er lovende og værdifulde biomasseressourcer, selvom de ofte bare betragtes som affald. De indeholder et utal af komponenter, der bruges i både fødevare-, medicinal-, kemikalie- og bioenergiindustrien.

Biomasseressourcen fornyes naturligt hvert år, og kan bidrage til at opfylde nuværende markedsbehov ved at levere de biomassekomponenter, som der er brug for i eksisterende produkter. Med den rette innovation kan biomassen endda bruges til at fremstille helt nye produkter, der kan erstatte eksisterende produkter fremstillet af ikke-vedvarende ressourcer.

I begge tilfælde ligger den store markedsfordel i at disse biprodukter, der ofte ses som affald, ikke kræver investeringer for at producere det – det skal kun indsamles og forarbejdes. Og da materialerne derfor allerede er tilgængelige, giver det god mening at undersøge deres potentiale nærmere.

Webinar serie

Med en webinar-serie, der er en del af projektet Power Bio, sigter vi mod at give indsigt og kaste lys over nogle af de udfordringer, man står over for, når man vil lave højværdiprodukter ud af biomasse – især af de materialer, der betragtes som overskydende og uden værdi. Det fører os til at rammesætte og besvare det større spørgsmål: “Hvordan ser et fremtidigt marked for en cirkulær bioøkonomi ud?”

Dette spørgsmål ønsker vi at besvare i en række webinarer, der behandler forskellige emner relateret til produktionen af højværdiprodukter fra biomasseoverskud.

KOM MED TIL DET FØRSTE WEBINAR:
Udnyttelse af biomasse: fremstilling af højværdiprodukter

Til det første webinar diskuterer vi emnet “Udnyttelse af biomasse: fremstilling af højværdiprodukter”, hvor de inviterede oplægsholdere, som kommer fra virksomheder fra flere forskellige lande, vil præsentere deres bud på, hvordan overskydende biomasse kan forvandles til nye og overraskende slutprodukter.

Webinarserien henvender sig til projektpartnere og andre interesserede, der ønsker at vide mere om, hvordan man etablerer lokale og regionale markeder i en cirkulær bioøkonomi. Derfor inviterer vi virksomheder, der beskæftiger sig med et af leddene i værdikæden for biobaserede produkter, forskere, kommuner og politiske beslutningstagere til at deltage i denne diskussion.

Du vil også få mulighed for at dele dine oplysninger med henblik på senere netværksmuligheder og dele dine tanker om, hvad du gerne vil se på et af de fremtidige webinarer.

Gå ikke glip af denne mulighed for at deltage!

Program

Velkommen af Rodrigo Salvador (DTU)
Udnyttelse af spildvarme til at øge værdien af lokal biomasse i det nordøstlige Island af Daníel Einarsson (EFLA Consulting Engineers, Iceland)
Upcycling af “affaldsgræs” til produktion af isoleringspaneler med 0 % affald i industriel skala af Christian Roggeman (Gramitherm, Belgium)
Hyperlokale hampehuse af Peter Holmdahl (House of Hemp AB, Sweden)
Værdiskabelse fra landbrugets biprodukter og mycelium af Eduardo Sydney & Antonio Carlos de Francisco (Mush, Brazil)
Afsluttende bemærkninger af Rodrigo Salvador (DTU)

Praktiske oplysninger

Tid: Webinaret finder sted den 28. august kl. 13:00-14:30.

Vil du foreslå et emne, som du gerne vil have taget op på et fremtidigt seminar? Eller har du viden om et relevant emne, som du gerne vil dele som taler?

Kontakt venligst Rodrigo Salvador på rodsa@dtu.dk

 

Practical info

Register: The event has passed. Registration is not possible.

Time: August 28th 2023 13:00-14:30

Place: Online

Kontakt

Lea Knudsen
lea.knudsen@gate21.dk

Detaljer

Dato:
28. august 2023
Tidspunkt:
13:00 - 14:30
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, , , ,