Nyt fra projektet

Marts 2024

Studiebesøg til lokal skole i Ängelholm om sensorbaseret rengøringsplanlægning.

Partnermøde i Ängelholm sætter kurs for 2024

Vi er i fuld gang med projektets andet år, og partnermødet i Ängelholm i starten af februar satte en god retning, som vi bygger videre på. Mere end 40 deltagere – både nye og kendte ansigter – fra partnerne, delte erfaringer, netværkede, fik ny inspiration og kom dybere ind i projektet.

Den kommende periode bliver intensiv for de mange arbejdsgrupper, og næste skridt er aflevering af en handlingsplan for resten af projektet den 8. april. Her i nyhedsbrevet kan du læse både faglige indlæg, få inspiration fra Ängelholm og blive klogere på samarbejdet med virksomhederne i Communitiet.

Tilflytninger i udvalgte sogne i Guldborgsund Kommune i perioden 2007-2022 (den store røde samling er Horbelev).

Nyt perspektiv på datadrevet landdistriktsplanlægning afdækker skjulte sammenhænge i flyttemønstre

Resultaterne af et banebrydende forskningssamarbejde mellem Guldborgsund Kommune og Roskilde Universitet viser, at danske kommuner har en guldgrube af information, som i dag ikke bliver udnyttet til fulde i planlægningen. 

Samarbejdet fremhæver værdien af lokalt forankrede tilflyttere og udfordrer forudfattede opfattelser om befolkningsbevægelser, hvilket skaber en solid base for fremtidige kommunale indsatser.

Læs mere her

Nordic Connected Society – 21 mars

Välkomna till ett gratis heldagsevent kring hur man på bästa sätt arbetar med bland annat öppna data, IoT plattformar och sensorer, i Malmö på Media Evolution (ligger ett stenkast från Malmö C).

Vi på InnoTech – TaskForce är medarrangörer kring detta event och kommer dels att presentera projektet, taskforcen våra use-case, vår Community, etc. Denna dag är späckad både med inspiration och nätverkande för kommuner och kunskapsorganisationer. På plats kommer vi ha ett par internationella talare som bland annat, verkställande direktörerna för Gaia-X och Fiware som delar med sig om deras lösningar och vad de ser för trender/ möjligheter framöver.

​Utöver detta kommer det att vara ett par parallella workshops där ni som deltagare får arbeta med era egna frågeställningar tillsammans med både dagens olika talare och alla deltagare vid detta event.

Test med sensorer på skola för att styra städplanering

Ängelholm har redan satt en hög standard för den digitala gröna omställningen med sina digitala vattenkvalitetsmätningar i Rönne å och försök med digital badvattenövervakning. InnoTech – TaskForce partners gavs under studiebesöket en exklusiv inblick i hur innovativ teknik kan transformera vardagen i fler offentliga utrymmen. På Villanskolan har installationen av sensorer inlett ett nytt kapitel i hur kommuner kan effektivisera resursanvändningen – i det här specifika fallet ett stort steg mot smartare städplanering där kvalitén ökas genom att fokusera på att göra rent där behovet finns.

På en iPad kan städpersonalen få sensorbaserad data om användningen av lokaler, vilket ger personalen möjlighet att testa och finjustera städplaneringen. Då rörelsesensorerna fungerar mindre bra i idrottslokaler, som ofta har högt till tak, använder man sig där i stället av ljudsensorer. Det första steget har varit städpersonalens användning av appen Clean Pilot för att planera sitt dagliga arbete. Sensorer har också installerats. Nästa steg är att få integrationen och visualiseringen i Clean Pilot att fungera.

Det lokala energibolagets LoRaWAN-gateways kommer på sikt kunna förbättra nätverkskapaciteten, och efter den initiala digitaliseringsfasen blir nästa fas att integrera sensorerna fullständigt i det nya systemet. Det är en del av Ängelholms strävan efter att optimera rengöringsinsatserna och i förlängningen minska klimatavtrycket.

Under besöket diskuterades vikten av standardiserade processer och hur kommuner kan förbättra upphandlingsmetoderna för att stärka samarbetet över kommungränserna. Ängelholms användning av IoT-plattformen Yggio ger en försmak av hur datainsamling och -delning kan förbättras i framtiden, även om flera utmaningar kvarstår, som exempelvis hanteringen av känslig data på ett säkert sätt.

Studiebesöket i Ängelholm visar att vi i InnoTech – TaskForce är på rätt väg; genom att dela erfarenheter och kunskaper kan vi tillsammans främja en hållbar utveckling och innovativ tillämpning av smart teknik. Framstegen i Ängelholm är ett lovande exempel på de konkreta fördelarna med vårt arbete – inte bara i form av kostnadsbesparingar och effektivare underhåll utan också som en modell för framtida projekt över hela regionen.

Ett tidigare InnoTech Community event.

InnoTech Community – senaste nytt

InnoTech community har nu dragit igång och vi har flera olika arrangemang framöver inplanerade där bolagen från community är med och där ni som partner får vara med om det är ett tema/ teknik/ etc som ni vill veta mer om!

​Tanken med detta community är att skapa ett värde för er alla som partners i projektet genom att de kan visa upp dels vad man kan få redan idag, samt att inspirera till kommande lösningar men även kunna ge kunskap om olika teknologier/ begrepp inom InnoTechs 5 olika temaområden.

Önskar ni få inspiration eller kunskap om lösningar från företag kan ni komma i kontakt med Communitiet via Fredrik Malmberg på Innovation Skåne, eller Stinus Tarp Møller på We Build Denmark.

Vill ni träffa våra olika bolag i vårt community finns det redan nu dessa inbokade tillfällen:

  • 15 mars – Tema ”Smarta Byggnader
    • Vi besöker det nya rådhuset i Höje-Taastrup och får både en presentation av detta och ett studiebesök. Vi kommer även få en presentation av våra olika use-case inom detta temaområde. Dessutom blir det ett par bolag som presenterar kring detta tema + några till bolag i rummet & digitalt.
  • 21 mars – Mingla med våra communitybolag
    • Detta är en After Work till eventet 21 mars (Nordic Connected Society)
  • 4 juni – Tema ”Byens tilstand/ Stadens status”
    • Möte hos We Build Denmark. Som en del av detta möte blir det ett studiebesök till DOLL.

Vill ni vara med vid något av dessa och vill få en inbjudan – hör av er till Fredrik Malmberg. Vill ni även utöver det få kontakt med bolag eller har frågor till vårt community, så hör av er så ser vi om vi kan hjälpa till med detta.

Projektet sætter kursen på en inspirationsrejse til efteråret.

Studie– og inspirationsrejse til efteråret 

Sæt kryds i kalenderen den 24. september om eftermiddagen til 26. september om aftenen, hvor projektet sætter kursen på en inspirationsrejse. Vi skal til en europæisk by som er langt fremme med den digitale grønne omstilling – vi skal se løsninger i 1:1, vi skal møde mennesker der brænder for emnet, vi skal samle viden og få ny inspiration. De indledende kontakter skal på plads inden vi løfter sløret for hvor turen går hen. 

Turen er relevant for alle projektdeltagere – og I står selv for at prioritere jeres deltagelse som I plejer.  

Luna Rosendal Katz fra Gate 21 er projektleder for studieturen, og I vil høre mere fra Luna snarest. 

Luna Naja Rosendal Katz fra Gate 21 er projektleder for studieturen.