Arealer

I Danmark har vi lagt planer for 140 procent af vores arealer estimerede Aalborg Universitet i 2017. I dag vurderes vi at være tættere på 200 procent, når vi indregner ambitionerne om at opsætte vedvarende energi, udtage lavbundsjorder, sikre mere natur og skov, udbygge infrastruktur, tilvejebringe råstoffer og så videre. Samtidigt er cirka 60 procent af vores arealer i dag udlagt til landbrug. Heraf anvendes cirka 80 procent til at producere foder til dyreproduktion og eksport. Mindre foderproduktion og øget produktion af plantebaserede fødevarer til mennesker kan frisætte areal til de mange grønne formål, vi skal i mål med.

I Gate 21 arbejder vi fokuseret med flere af områderne, og vi oplever en markant stigende efterspørgsel på, om partnerskabet kan hjælpe kommunerne med at prioritere og med den nødvendige koordination på tværs af kommuner, så vi i Danmark bruger vores arealer bedst muligt. Særligt i kraft af vores rolle i Klimaalliancen.

Det gør vi blandt andet gennem projekter om strategisk arealplanlægning, udtagning af lavbundsjorder, energifællesskaber, efterspørgsel efter planterig kost samt mindre brug af råstoffer og mere natur i færdiggravede råstofgrave.

Med indsatserne understøtter vi, at vi i Danmark anvender vores arealer, så de bidrager mest muligt til den grønne omstilling.

Skal din organisation være med i et projekt, eller har du forslag til nye indsatser om arealer, er du altid velkommen til at række ud.

 

Se vores projekter med fokus på Arealer

Kontakt

Line Bech
Programchef
line.bech@gate21.dk

Vi kan få de værdifulde råstoffer som sand og grus til at række meget længere ved at blive endnu bedre til at genanvende materialer i byggeri og anlæg. I indsatsen ’Spar på råstoff...

I projektet stilles der skarpt på udviklingen af naturarealer i råstofgrave i Region Sjælland, der ikke længere er i brug. Vi undersøger muligheden for og udvikler ejer- og partner...

Mange kommuner er i fuld gang med at udtage lavbundsjorder - andre er ved at starte arbejdet. Projektet vil samle aktører og løfte opgaven på tværs af både arealdagsordener og aktø...