/ Arealer

Arealer

  • Sammen om biodiversitet i råstofgrave

    I projektet stilles der skarpt på udviklingen af naturarealer i råstofgrave i Region Sjælland, der ikke længere er i brug. Vi undersøger muligheden for og udvikler ejer- og partner...

    Læs mere
  • Land4Climate

    Mange kommuner er i fuld gang med at udtage lavbundsjorder - andre er ved at starte arbejdet. Projektet vil samle aktører og løfte opgaven på tværs af både arealdagsordener og aktø...

    Læs mere