Trafikstøj

Trafikstøj er til stor gene for borgerne. Mere end 1,3 millioner danskere er påvirket af trafikstøj i deres boliger, haver og i byrummet – med gener som søvnproblemer, hovedpine, stress og forøget risiko for hjertesygdomme til følge. Reduktion af trafikstøj er derfor et fokusområde for mange kommuner og en driver for grøn mobilitet.

I Gate 21 handler vores fokus på trafikstøj om at hjælpe borgerne, kommunerne og hovedstadsregionen med at finde løsninger, der kan reducere trafikstøjen ved indsatser, hvor vi arbejder med  ved at udvikle og afprøve nye støjreducerende løsninger, men også ved at flytte kørsel i bil til andre grønne transportformer.

Dét gør vi blandt andet i partnerskabet Silent City. Her er en række omegnskommuner i hovedstaden og regionen gået sammen om aktiviteter som eksempelvis at øge viden på området, sætte støj på den politiske dagsorden, arbejde med hastighedsnedsættelse og test af forskellige typer af støjværn i det offentlige rum og hos private borgere. Målet er at skabe et bedre miljø, bedre sundhed og højere livskvalitet for borgerne ved at reducere trafikstøj ved boliger, i byrummet og langs vejene.

Skal din organisation være med i et projekt, eller har du forslag til nye indsatser om trafikstøj, er du altid velkommen til at række ud.

 

Se vores projekter og partnerskaber med fokus på Trafikstøj

Kontakt

Chefprojektleder
Sif Enevold
sif.enevold@gate21.dk

I projektet NEMO ønsker vi at forbedre akustik og luftkvalitet i byområder og langs større infrastruktur ved at følge en todimensionel tilgang.

Silent City er et partnerskab og Living Lab for trafikstøj. Her går 16 kommuner og Region Hovedstaden forrest i kampen mod trafikstøj. Med udgangspunkt i kommunernes konkrete støju...