Kompetenceudvikling

Klimakrisens største problem er ikke mangel på viden. Vi mangler snarere mennesker, som kan sætte krop og handling bag den viden og erfaring, som allerede findes.

I Gate 21 designer og afvikler vi klimauddannelse og kompetenceudvikling, der styrker de nødvendige kompetencer til at iværksætte innovative, tekniske løsninger, men i særdeleshed de kompetencer, det kræver at lede forandringer, skabe ændret adfærd og sikre organisatorisk forankring.

I samarbejde med vores partnere udvikler og afholder vi kortere og længere læringsforløb, faciliterer samskabende workshops, designsprints og netværk, samt webinarer og konferencer.

Omdrejningspunktet for vores kompetenceudvikling er altid at skabe et praksisnært og nærende læringsmiljø, der er tæt koblet til deltagernes dagligdag.

Det kan være børn og unge, der med et faglig afsæt og gennem kreativ formidling får en forståelse af, at de kan påvirke deres eget CO2-aftryk ved at ændre vaner. Eller sundhedspersonale, som gennem viden om klima og miljø i sundhedssektoren, træner kompetencer og metoder til at udvikle og afprøve nye løsninger, der gør en afdeling på hospitalet mere bæredygtig. Eller de kommunale klimamedarbejdere, der sammen med kollegaer fra andre forvaltninger opdyrker grønne projektlederkompetencer som afsæt for deres virke som forandringsagenter i kommunernes grønne omstilling og arbejde med at sætte handling bag klimaplanerne.