Kyndby, Venslev, Ferslev og Dalby, Frederikssund Kommune

Fire landsbyer med stort borgerengagement undersøger muligheden for fælles drift og administration af lokale fælles varmeløsninger.

Casen er støttet af:

Læs om projektets andre cases i Hovedstadsregionen.

Risby, Albertslund Kommune

Fra elvarme til fællesvarme i Albertslunds eneste landsby.

 

 

Kvistgaard, Helsingør Kommune

Kvistgård er et mindre byområde med mange industrigrunde og en blanding af nyt og gammelt boligbyggeri, hvor man undersøger muligheden for at bruge overskudsvarmen fra de lokale virksomheder i en lokal fælles varmeløsning.

Jellerød Have, Fredensborg Kommune

Jellerød Have er et rækkehusområde med tæt bebyggelse i Kokkedal. Området har ikke udsigt til at få fjernvarme før efter 2030, men kan muligvis udnytte returvarmen fra det nærliggende fjernvarmenet som varmekilde i et fælles termonet.

Lyngerup, Frederikssund Kommune

Landsby med mulighed for at udnytte lokale virksomheders overskudsvarme