Kvistgaard, Helsingør Kommune

Kvistgård er et mindre byområde med mange industrigrunde og en blanding af nyt og gammelt boligbyggeri, hvor man undersøger muligheden for at bruge overskudsvarmen fra de lokale virksomheder i en lokal fælles varmeløsning.

Casen er støttet af:

Læs om projektets andre cases i Hovedstadsregionen.

Fire landsbyer i Frederikssund Kommune

Fire landsbyer med stort borgerengagement undersøger muligheden for fælles drift og administration af lokale fælles varmeløsninger.

 

Risby, Albertslund Kommune

Fra elvarme til fællesvarme i Albertslunds eneste landsby.

 

 

Jellerød Have, Fredensborg Kommune

Jellerød Have er et rækkehusområde med tæt bebyggelse i Kokkedal. Området har ikke udsigt til at få fjernvarme før efter 2030, men kan muligvis udnytte returvarmen fra det nærliggende fjernvarmenet som varmekilde i et fælles termonet.

Lyngerup, Frederikssund Kommune

Landsby med mulighed for at udnytte lokale virksomheders overskudsvarme