/ Energi

Energi

 • Rejsehold for lokal fællesvarme i Region Sjælland

  Rejseholdet for Lokal Fællesvarme i Region Sjælland hjælper regionens kommuner med at udbrede lokale fælles varmeløsninger til borgere uden for de traditionelle fjernvarmeområder....

  Læs mere
 • Grøn Omstilling i Etageboliger

  Grøn Omstilling for Etageboliger vil fremme vedvarende energi og forbrugsfleksibilitet, gennem investeringer i energieffektivitet og lavtemperaturfjernvarme, i Danmark og Sverige. ...

  Læs mere
 • DG RESU-LT v.0

  DG RESUL-LT v.0 undersøger, hvordan strategisk energiplanlægning på tværs af det dansk-tyske energisystem kan styrke den lokale energiomstilling som driver for grøn erhvervsudvikli...

  Læs mere
 • Ren Energi Lolland

  I partnerskabet REEL arbejder vi konstant på at styrke og videreudvikle Lollands grønne, teknologiske revolution, som skal skabe grundlaget for kommende generationers vækst og udvi...

  Læs mere
 • Lokalvarme i Hovedstadsregionen

  Borgere uden mulighed for fjernvarme skal lettere kunne etablere en fælles lokal og grøn varmeløsning. Det arbejder Region Hovedstaden, Gate 21 og en række kommuner for i projektet...

  Læs mere
 • PowerBio

  I Power Bio arbejder vi for at skabe en mere bæredygtig fremtid ved at udnytte biomassens potentiale i den grønne omstilling.

  Læs mere
 • Grøn Omstilling Sjælland

  Med fokus på grøn varme og ladeinfrastruktur til elbiler bygger Grøn Omstilling Sjælland videre på kommunernes arbejde med DK2020-klimahandleplanerne. Målet er at bringe Danmark tæ...

  Læs mere
 • Energi på Tværs

  I Energi på Tværs arbejder kommuner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner for en fossilfri energi- og transportsektor i Hovedstadsregionen. Det gør vi med konkret og innovati...

  Læs mere