Mobilitet

Transporten halter langt bagefter i den grønne omstilling. Faktisk kommer 24 procent af vores personlige CO2-udledning fra vores transport i hverdagen. I fremtiden skal menneskers og varers mobilitet være klimaneutral, basere sig på cirkulære ressourcer og bidrage positivt til livskvalitet og samfund. Det kræver forandringer i, hvordan vi indretter og planlægger vores samfund og i vores adfærd, når vi transporterer os som borgere og virksomheder.

Derfor fokuserer Gate 21 på bæredygtig mobilitet, der handler om at gøre det nemmere for borgere og virksomheder at finde og benytte grønne transportløsninger, der ikke belaster klimaet i så høj grad som fossildrevne køretøjer.

Dét gør vi i stærke projekter med kommuner, trafikselskaber og virksomheder, hvor vi udvikler, tester og udbreder grønne mobilitetsløsninger og tiltag, der reducerer CO2-udledning – og øger tilgængelighed for at skabe sundere borgere og bedre byer og landområder.

Sammen arbejder vi for at undgå transportspild, fremme grønnere og sundere transportformer og udnytte de eksisterende transportmidler, veje og skinner bedre til gavn for byens rum, energi og ressourcer. Det er en helhedsorienteret tilgang, hvor vi ser på transportmidler i samspil med hinanden og på borgernes behov for transport.

Skal din organisation være med i et projekt, eller har du forslag til nye mobilitetsindsatser, er du altid velkommen til at række ud.

 

Se vores projekter med fokus på Mobilitet

Kontakt

Programchef
Anna Thormann Boesen
anna.thormann@gate21.dk

Kan vi finde løsninger, der giver os lyst til at cykle og gå mere i de mørke vintermåneder? Det har tolv europæiske partnere i Østersøområdet sat sig for at se nærmere på i projekt...

For at styrke den kollektive trafik i hovedstadsområdet vil ni kommuner, Region Hovedstaden og Gate 21 etablere det første tværkommunale delemobilitetstilbud i Danmark. Det betyder...

Green Mobility Shift vil fremme borgernes skift til grønne transportformer. Dét gør de 16 dansk-svenske partnere ved at skabe en model, der danner rammen for en alternativ måde at ...

I partnerskabet REEL arbejder vi konstant på at styrke og videreudvikle Lollands grønne, teknologiske revolution, som skal skabe grundlaget for kommende generationers vækst og udvi...

Projektet vil skabe innovation i den kollektive trafik i Region Sjælland. Forskellige løsninger for delemobilitet søges udbredt ved større trafikknudepunkter for at forbedre og sup...

I et fællesskab af kommuner, Region Sjælland og Gate 21 arbejder Fælles om Cykling for at få flere til at cykle i den sjællandske geografi. Vi fokuserer på at få flere børn i sadle...

Med fokus på grøn varme og ladeinfrastruktur til elbiler bygger Grøn Omstilling Sjælland videre på kommunernes arbejde med DK2020-klimahandleplanerne. Målet er at bringe Danmark tæ...

I projektet NEMO ønsker vi at forbedre akustik og luftkvalitet i byområder og langs større infrastruktur ved at følge en todimensionel tilgang.

Silent City er et partnerskab og Living Lab for trafikstøj. Her går 16 kommuner og Region Hovedstaden forrest i kampen mod trafikstøj. Med udgangspunkt i kommunernes konkrete støju...