Gate 21 / Sådan arbejder vi / Fokusområder / Cirkulær Omstilling

Cirkulær Omstilling

De valg, vi træffer, når vi bygger og renoverer bygninger, køber ind og forbruger plast og tekstiler i pleje- og sundhedssektoren eller håndterer biomasse som græs og tang, har en betydning for klimaet. På godt og ondt.

Produktion og forbrug af materialer og produkter udgør næsten halvdelen af den globale klimabelastning.  Og Danmark er blandt de lande i Europa, der forbruger flest materialer per indbygger og producerer mest affald.

Derfor arbejder vi i Gate 21 for en cirkulær omstilling, hvor vi anvender færre ressourcer, udnytter vores ressourcer bedre og i længere tid og mindsker affaldsmængderne.

Vi samler de aktører, der kan gøre en forskel, når det kommer til at sætte forbruget ned, skrue op for genbrug og bedre genanvendelse. I partnerskaber udvikler, tester og skalerer regioner, kommuner, affaldsselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder de cirkulære løsninger.

Partnerskaberne gør det muligt for kommuner og regioner at bruge deres fælles efterspørgsel til at flytte det private marked, der skal udvikle løsningerne. Og samtidig får virksomhederne adgang til et stadigt voksende marked for grønne, cirkulære løsninger.

Skal din organisation være med i et projekt, eller har du forslag til nye cirkulære indsatser, er du altid velkommen til at række ud.

 

Se vores projekter med fokus på Cirkulær Omstilling

Mette Boye
Kontakt

Mette Boye
Programchef
mette.boye@gate21.dk

I Change(K)now fremmer vi kommunernes brug af cirkulære emballageløsninger. Målet er at finde nye bæredygtige løsninger og arbejde med rutiner og adfærd, så vi kan udfase engangslø...

Vi kan få de værdifulde råstoffer som sand og grus til at række meget længere ved at blive endnu bedre til at genanvende materialer i byggeri og anlæg. I indsatsen ’Spar på råstoff...

I projektet One Textile Direction udvikler vi nye principper for design og indkøb af tekstiler og arbejdsbeklædning. Det gør vi for at reducere mængden af tekstilaffald og øge gena...

I projektet stilles der skarpt på udviklingen af naturarealer i råstofgrave i Region Sjælland, der ikke længere er i brug. Vi undersøger muligheden for og udvikler ejer- og partner...

I projektet Structural Reuse undersøger partnerne, hvordan man kan dokumentere egenskaberne i genbrugte byggekomponenter og kortlægger, hvordan de kan recirkuleres for at reducere ...

Partnerskab for Overskudsjord og Ressourcer arbejder med løsninger på tværs af kommuneskel og med udvikling, test og implementering af løsninger med fokus på jord fra bygge- og anl...

I partnerskabet REEL arbejder vi konstant på at styrke og videreudvikle Lollands grønne, teknologiske revolution, som skal skabe grundlaget for kommende generationers vækst og udvi...

I Sammen om Mindre Råstofforbrug går vi sammen i en skaleringsproces for at forbedre og reducere forbruget af råstoffer i offentlige anlægsprojekter.

I Power Bio arbejder vi for at skabe en mere bæredygtig fremtid ved at udnytte biomassens potentiale i den grønne omstilling.

I projektet, Fremtidens Grønne Iværksættere, arbejder elever på erhvervsuddannelser med iværksætteri og grøn omstilling i tæt samarbejde med små og mellemstore virksomheder inden f...

22 offentlige, private og almene bygherrer har tilsluttet sig erklæringerne, der skal sikre mere genbrug af beton og udvikling af nye forretningsmodeller for flow af genbrugsmateri...

Det nationale projekt Circular Economy Beyond Waste udforsker og demonstrerer, hvordan vi kan forebygge affald og finde løsninger for øget genbrug og genanvendelse, så vi sikrer, a...

I dette projekt vil Region Sjælland nedbringe forbruget af plast og øge genbrug og genanvendelse på regionens sygehuse.

I CityLoops har partnere fra syv europæiske byer udviklet metoder og teste værktøjer, der skaber nye kredsløb for byggematerialer og overskudsjord, så det kan bruges igen og igen....