Nyheder

  • Alle Nyheder
  • Energi
  • Mobilitet
  • Cirkulær Omstilling
  • Bygninger
  • Data
  • Klimaplaner
  • Arealer
  • Trafikstøj

Med Mette Boye som ny programchef for Cirkulær Omstilling får Gate 21 nye stærke kræfter på klimaområdet. Hun kommer fra en stilling som Conservation Director hos WWF Verdensnaturf...

I et helt nyt kompetenceforløb bliver klimakoordinatorer i 22 kommuner styrket i arbejdet med at forstå og forankre klimaarbejdet lokalt. Forløbet er igangsat af Region Hovedstaden...

På Gate 21’s årlige borgmesterforum valgte partnerskabets borgmestre repræsentanter til bestyrelsen og brugte anledningen til at dykke ned i nogle af de svar på kommunernes svære k...

Kan afklippet græs fra vejkanter og opskyllet tang bruges til nye produkter? Hvordan skal græsset høstes? Hvor meget sand og fedtemøg må tangen indeholde? Iværksættere udvikler løs...

Moderne bygninger er komplekse, og det kan ofte være svært at identificere præcist, hvad der bør optimeres. Men teknologien er nu her til at kunne spørge din bygning direkte og få ...

De samfundsøkonomiske regnemodeller er ikke bedre end de parametre, vi fylder i dem, og vi har tendens til at give de dynamiske effekter af asfalt og beton for meget vægt, mens vi ...

Seks af Danmarks mest støjplagede kommuner, der ligger i hovedstadsområdet, har gennem Silent City-partnerskabet lavet et fælles udbud om støjhandlingsplaner. Planerne er her i for...

Fra 2024 har Gate 21 overtaget driften af hjemmesiden elbilviden.dk efter Copenhagen Electric, som tog initiativ til siden. Hjemmesiden giver private danskere, virksomheder, kommun...

Omtrent 90 procent af kommunerne i Østdanmark vil ifølge deres klimaplaner arbejde med energibesparelser og -renovering, samt smart bygningsdrift og -styring. Derfor inviterede tre...

Af Christian Helring Andersen Greisik, GIS- og dataspecialist, // I en verden, der er mere forbundet end nogensinde før, står vi over for udfordringer, der kræver samarbejde på tvæ...

Forskning fra et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og Roskilde Universitet afslører, at danske kommuner sidder på uudnyttet data, der kan forbedre planlægning ved at afdække s...

Mange borgere uden udsigt til fjernvarme drømmer stadig om en klimavenlig fælles varmeløsning. Læs hvordan Region Sjælland, Region Hovedstaden og Gate 21 hjælper dem videre mod en ...

Der er godt nyt til den pressede natur, når Region Sjælland nu vil sikre partnerskaber, der kan omskabe færdige råstofgrave til naturområder.  

Etageboliger i Danmark og Sverige, har store muligheder for at bidrage til et fleksibelt og effektivt energisystem. Dette skal realiseres gennem projektet “Grøn Omstilling i Etageb...

Invitation til danske kommuner og virksomheder: Udvikl og test fremtidens AI- og robotteknologiløsninger i nyt europæisk netværk af testfaciliteter.

Projektet ”Plasthåndtering i Region Sjælland” har modtaget en række bud på fremtidens cirkulære medicinbæger. Sammen med Regional Udvikling i Region Sjælland har projektet udfordre...

Hvordan reducerer man bygningers klimapåvirkning effektivt? Svaret kan findes i Lund Universitets innovative værktøj, "Klimatrappen".

I november og december testes nye smarte lyspæle på veje uden cykelstier. Målet er at lyspælene skal gøre det tryggere for skoleelever og andre cyklister at cykle i skole.

Projektet GreenInsight søger leverandører, som har lyst til at præsentere AI-baserede analyseværktøjer, der kan hjælpe kommunerne med at skabe energi- og CO2-besparelser.

Af Jens Emil Syrach Brehmer og Bjørn Hallberg Nielsen // På toppen af Høje-Taastrups nye rådhus – højt oppe over 9. sal – gemmer sig to uanselige hvide plastik kasser på størrelse ...

Det går stærkt med opsætningen af ladestandere i Region Sjælland. Interessen for de kommunale placeringer er langt større end forventet blandt elbiloperatørerne, hvilket betyder at...

Kommer bussen til tiden? Det kan være afgørende for, om vi vælger bussen fremfor bilen. Men når byerne bliver mere trafikerede, får busserne sværere ved at komme frem. Projektet Gr...

Kommunerne er i fuld gang med den grønne omstilling og har med DK2020-planerne opsat konkrete klimamål. For at nå dem, er det vigtigt at involvere og engagere unge borgere. Kommune...

Af Birger Andersen, professor // Vi indsamler flere og flere data med IoT i vores stræben efter bæredygtige løsninger og effektivisering af drift. Hvor er det bedst at opbevare dis...

Biomassen betragtes som en guldgrube af ressourcer, og vi skal tænke innovativt for at udnytte dens potentiale fuldt ud – ikke kun til energi, men også til udvikling af højværdipro...

Fem sjællandske kommuner vil bruge data og kunstig intelligens til at optimere forbruget af el, vand og varme i de kommunale bygninger. Arbejdet ledes af Gate 21 i projektet GreenI...

Råstoffer, etageboliger, grøn og aktiv transport, genbrugsemballage og lavbundsjorde. Dét er nogle af emnerne for seks helt nye projekter i Gate 21. Her tager mere end 90 danske og...

Hvad får vi ud af de mange projekter og tværgående samarbejder? Og hvad gør de for den grønne omstilling? Efter næsten 25 år som direktør i VEKS ser Lars Gullev tilbage på et af de...

Hvilke lyde hører du? Og hvordan påvirker de dig? Det var fokus for en lydvandring med borgere fra et lokalområde i Gladsaxe Kommune. Her skulle borgerne med en iPad i hånden vurde...

I efteråret 2021 har Salling Autogenbrug indgået i et designsprint med fokus på digitale cirkulære forretningsmodeller sammen med Gate 21 og Alexandra Instituttet. Forløbet har haf...

Den 1. november 2021 lyder startskuddet for kampagnen ’Alle har brug for en sidemakker’. Samkørselskampagnen er et tilbud til arbejdspladser, der vil gøre det lettere for medarbejd...

Ved brug af et nyudviklet screeningværktøj kan du få identificeret og visualiseret de potentielle gevinster i dit næste udviklingsprojekt. Værktøjet er udviklet af Gate 21, Teknolo...

En række danske og svenske partnere vil sammen arbejde for at gøre transport og mobilitet på tværs af land og by grønnere i et stort, nyt projekt.

København er verdensberømt for sine cykler og sit mål om at være CO2-neutral i 2025. Brandet og målet er så stærkt, at C40 – det globale klimanetværk for megabyer – har valgt at åb...

Erhvervsfremmeindsatsen skal gentænkes og være tættere på virksomhederne, så det er nemt at få hjælp til at omsætte forskning til forretning eller udvikle virksomheden – eksempelvi...

”De ved bare mere end os,” lyder det fra en virksomhed på Bornholm, der har fået hjælp til grøn omstilling fra et populært bornholmsk erhvervsfremmeprojekt, som nu udvides og forlæ...

Behovet for energieffektiv offentlig belysning er presserende, hvis vi skal nå de opstillede klimamål. Derudover kan belysning tegne sig for op til 30-50% af det samlede offentlige...

Der er et stort uudnyttet klimapotentiale i at anvende den offentlige indkøbsmuskel på mere end 300 milliarder kroner, men i øjeblikket mangler der fælles mål, som kan fremme klima...

Klimaforandringerne er en realitet. Nogle af dem oplever vi allerede på tæt hold, mens andre først rammer os i en nær eller fjern fremtid. Det samme gælder løsningerne: Nogle af de...

Færdselsstyrelsen har netop godkendt tre selvkørende køretøjer, der skal køre testkørsel i projektet LINC. Det er en vigtig milepæl i den endelige godkendelsesproces inden, de skal...

Mere end 1,3 million danskere er plaget af trafikstøj over de anbefalede grænseværdier. En ny hvidbog sætter fokus på trafikstøjens omfang og konsekvenser, mens en ny hjemmeside gi...

Som led i projektet Den Regionale Datahub, blev der i 2019 udviklet en række prototyper, der skulle vise om kommunale data sammen med andre typer af data kunne bidrage med løsninge...

Albertslund Kommune har taget borgerne med på råd i et kæmpe lysprojekt. Det har vist sig at styrke projektet og sikret, at flest mulige borgere er tilfredse.

Der sker lige nu en forandring i den kollektive trafik, med nye løsninger som efterspørgselsstyring, hvor kapacitet og tilgængelighed ændrer sig til noget, der traditionelt er tætt...

Der er store energibesparelser at hente i vores bygninger, men ofte står menneskelig adfærd i vejen for at få forløst det fulde potentiale. Det skal et nyt projekt ændre på.

Otte kommuner er gået sammen om at invitere virksomheder til en markedsdialog. Formålet er at skabe overblik over, hvordan kommunernes bygninger reelt benyttes. Det sker som led i ...

Nyudviklet app samler data fra omkring 500 passagerer, der skal testkøre selvkørende shuttle-busser på DTU i LINC projektet.

I løbet af 2020 kommer et Advisory Board med en række anbefalinger til konkrete handlinger, der skal udbrede den cirkulære økonomi. De regionale og kommunale indsatser, som skal ba...

Danskerne transporterer sig mere og længere end nogensinde før. Faktisk rejser den gennemsnitlige pendler hver dag 42,5 kilometer i bil, bus, tog eller metro for at komme til og fr...

De bygninger, som vi bor, studerer og arbejder i, spiller en afgørende rolle i forhold til at realisere målet om fossilfrihed. Eksisterende bygninger står nemlig for 40 procent af ...

IoT enheder i bygninger giver nye muligheder for at få indsigt i bygningens anvendelse. Data, som kan bruges til at skabe øget komfort, billigere og grønnere bygningsdrift og ikke ...

I flere kommuner og boligselskaber bliver systemer til energistyring og dataopsamling ikke udnyttet fuldt ud og dermed går de glip af besparelser på energiforbruget. Det vil et dan...

Skiftet fra sort til grøn energi er et af de vigtigste skridt, der skal tages på vejen mod et mere bæredygtigt samfund. Der var derfor tale om et gennembrud af de større, da samtli...

Hvis Danmark skal nå klimamålene og samtidig være i stand til at konkurrere på det globale marked, er det afgørende, at vi får landets små og mellemstore virksomheder med på den gr...

Helsingør Kommune har netop vedtaget deres nye plan for klima og bæredygtighed, der styrker indsatsen for at reducere udledningen af drivhusgasser. Målet er at blive CO2 neutral i ...

Store mængder tekstilaffald sendes i dag til forbrænding. Men tekstilaffaldet kan udnyttes endnu bedre og skabe større værdi. Ved hjælp af innovative løsninger kan tekstilerne forv...

Rammerne for at levere på regeringens klimamål er ikke tilstrækkelige. Det fremgår af evalueringen af 14 partnerskabs-projekter, der alle arbejder for en grøn omstilling af Danmark...

Forestil dig, at du kører på arbejde i myldretiden, du plejer at vente evigheder på samme vej – men pludselig en dag glider trafikken nemmere, og du kommer faktisk på arbejde til t...

Challenge: Hvert år sender Københavns Kommune og Region Hovedstaden 750 tons tekstilaffald på forbrændingen. I fremtiden skal tekstilerne genbruges og genanvendes i langt højere gr...

Verdens lande og byer står overfor en massiv grøn omstilling. Smart City-teknologi kan være med til at løse mange af udfordringerne, når byerne skal drives grønnere og mere effekti...

I denne uge har Lolland Kommunes 4. klasser haft mulighed for at lære naturvidenskab på en helt ny måde i ENERGI & VANDs Mobile Science Center. Her har eleverne lært om miljørigtig...

Gate 21 samarbejder via projektet Energi På Tværs med 18 nordsjællandske fjernvarmeselskaber om at afdække potentialet for geotermisk energi. Målet er at anvende varme fra 2000 met...

Virksomheder i byggebranchen og oplevelsesbranchen vil gerne være grønnere og mere cirkulære. Men fælles for VVS’ere, tømrere, restauranter og hoteller er, at de mangler viden om, ...

Hospitaler er komplekse bygninger – også energimæssigt, og derfor kan det være svært at få overblik over det detaljerede forbrug og dermed også potentialet for energioptimering....

Lolland er en grøn ø med en stor andel af vedvarende energi. På årlig basis produceres der cirka tre gange mere el fra vindmøller og solceller på øen, end der forbruges i kommunen....

Enorm potentiale for at skabe cirkulære løsninger i bygge- og tekstilindustrien

Danmark er det land i EU, der producerer mest affald pr. indbygger – og 50 % af det danske energiforbrug kommer fra produkter og materialer. Affaldsmængderne skal altså nedbringes,...

Hvert år kasseres 100.000 tons tekstilaffald alene i Danmark og Sverige. På trods af indsamling af tekstiler til genbrug, frasortres der store mængder overskydende tekstiler, der ...

Materialeanvendelsen på Region Skånes sygehuse har en årlig omkostning på cirka to milliarder svenske kroner og står for cirka 40 % af Region Skånes CO2-udledning. Region Skåne har...

På hospitaler er der ofte behov for både varme og afkøling på samme tid. Indtil nu er disse varer ydelser købt og produceret uafhængigt af hinanden, men det er både dyrt og øger mi...

Se Glostrup Kommunes indvielse af eksperimentelle tiltag på Banegårdspladsen, med ny cykelparkering og grønne transportalternativer.

Ifølge mange beboere i yderområder er der ikke noget mobilitetsproblem, for de tager bare bilen, når de har brug for transport. At vende privatbilisme til at være en del af løsning...

33 kommuner og 11 forsyningsselskaber sætter nu handling bag planerne om at gøre først energi- og senere transportsektoren fossilfri. Det sker i tredje fase af hovedstadsprojektet ...

Som de første byer i verden går København og Oslo sammen om et fælles indkøb af klimavenlige arbejdsmaskiner for at nedsætte udledningen af CO2 og skadelige partikler.

Intelligent trafikinformation er en af ​​de vigtigste løsninger i fremtidens mobilitet og kan føre til bedre tilgængelighed, trafiksikkerhed og reduceret CO2-udledning. Men undersø...

Er internetopkoblede sensorer midlet til bedre komfort og mindre ressourceforbrug i vores bygninger? Og kan de data bygningsejere og -administratorer får indblik i, endda bruges ti...

Gennem de sidste to år har 23 kommuner deltaget i Klar til Smart Vækst – et kompetenceforløb inden for Smart City. Og evalueringen, som Aalborg Universitet har stået bag, viser, at...

Flere end 200 mennesker var i sidste uge samlet i Docken i København, da projektet Bæredygtig Bundlinje gik live og gav ordet til små og mellemstore virksomheder, som har kastet si...

Lysprojektet Lighting Metropolis søger lysrelaterede virksomheder i Greater Copenhagen, som vil være med til at udvikle fremtidens løsninger i samarbejde med en række partnerkommun...

For at sikre målbare resultater i de ni casestudier i projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet vil projektpartnerne arbejde med såkaldte SMARTe-mål. Torleif Bramryd og Michael J...

120 små og mellemstore virksomheder har gjort deres forretning mere cirkulær til gavn for både den økonomiske og grønne bundlinje.

Den Regionale Datahub åbnede i januar dørene op for 50 samarbejdspartnere og kommuner, der deltog i projektets nytårskur.

Nu kan din virksomhed komme med et bud på, hvordan vi kan bruge data til at løse kommunernes udfordringer med klimasikring.

Forår og sommer er oplagt cykelvejr og derfor også tidspunktet for de store tilbagevendende cykelkampagner. Men hvordan får man medarbejderne til at cykle hele året rundt? Hos MOE ...

Et hold studerende fra Aalborg Universitet og virksomheden Garant Udlejning er gået sammen om at gøre virksomheden mere bæredygtig.

Otte virksomheder i Gentofte Kommune har været med i et bæredygtighedsprojekt og har fået rådgivning til, hvordan de kan spare på energi og ressourcer.

Et stort nyt projekt fokuserer på, hvordan vi kan bruge digitalisering og teknologi til at gøre vores transport mere bæredygtig, effektiv og sammenhængende.

Valget af den franske leverandør Easymile åbner muligheden for et stærkt samarbejde om test af teknologier, der kan skabe en bedre brugeroplevelse og sikkerhed, når projektet LINC ...

Bæredygtig Bundlinje arbejder nu med grøn omstilling og cirkulær økonomi i 100 virksomheder fordelt på 15 kommuner i Region Hovedstaden.

REEL sender politisk opfordring: Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholdt såvel som Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer har tidligere gæstet REEL. I går ...

I Bæredygtig Bundlinje har Bernstorff Slot fundet frem til, hvordan de kan spare cirka 38 tons CO2 ved at se nærmere på blandt andet deres varmeforbrug og udskiftning af deres term...

Henover sommeren har 11 Bæredygtig Bundlinje-virksomheder fået vurderet deres vognpark og samarbejdet med rådgiveren Fremsyn om grønnere alternativer til deres nuværende vognparker...

32 medarbejdere på Furesø Rådhus satte sig i slutningen af august op på cyklen i forbindelse med et event på rådhuset. Det var startskuddet til projektet ’Turbo på cykelpendlerkult...

Så kom den længe ventede strategi for cirkulær økonomi fra regeringen, der følger op på Advisory Boardets anbefalinger fra juni sidste år.

Sammen med en række stærke partnere er Gate 21 blevet udpeget til at etablere Innovationsnetværk for Smart Urbanisering. Netværket skal bygge bro mellem virksomheder, forskere, dan...

Udsigten til mere trængsel får flere virksomheder langs den kommende letbane til at hjælpe deres medarbejdere med at komme nemmere på arbejde ved at skifte bilen ud med cyklen. Båd...

10 kommuner i regionen har sammen formuleret en række udfordringer inden for trafik og transport. Udfordringer, som data kan være svaret på – og som virksomheder nu indbydes til at...

Bæredygtig Bundlinje Bornholm er nu for alvor skudt i gang. Stadig flere virksomheder indgår aftale om at være med i projektet, og hotellet Skovly blev de første til at komme i gan...

Gate 21 har indgået samarbejde med Nordens største konference for Smart City og inviterer alle interesserede på studietur til Nordic Edge 2018 i Stavanger.

Virksomhederne i Moving People har på en workshop arbejdet med at fremme brugen af cykel blandt medarbejderne. Få inspiration til, hvad der rører sig, og hvordan du selv kan gribe ...

Horizon 2020 er EU’s største pulje for forsknings- og udviklingsprojekter med næsten 80 milliarder euro til rådighed mellem 2014-2020. Særligt for danske kommuner er der et uindfri...

I Danmark køber det offentlige ind for 310 milliarder kroner om året. Det svarer til omkring 15 procent af landets BNP. Udnytter vi det innovativt, kan vi styrke kommunale målsætni...

Der er tryk på i Danmarks stærkeste klimapartnerskab. Vi har netop landet nye, spændende innovationsprojekter. Og i Klimaalliancen kommer Gate 21 til at spille en nøglerolle i at s...

Hvordan kan ældres sundhed og velvære påvirkes positivt, hvis man benytter den rette belysning? Det er temaet for et internationalt projekt - ENLIGHTENme - med over 20 forskellige ...

Restaffald fra virksomheder og husholdninger bliver udnyttet til energiproduktion på landets forbrændingsanlæg. Men processen efterlader et restprodukt — den såkaldte slagge. Slagg...

Langt de fleste af de 97 kommuner i DK2020-partnerskabet står nu klar med godkendte og politisk forankrede klimaplaner. Nu går arbejdet i gang med at skabe klimahandling. Og dét sk...

Genbrug kan være nøglen til en markant reduktion af byggebranchens klimaaftryk. Mere end 35 bygherrer, virksomheder og vidensinstitutioner er gået sammen for at sætte handling bag ...

Få boostet jeres udtagning af lavbundsjorder – uanset om I allerede er i gang eller gerne vil kickstartes. Region Sjælland og Gate 21 inviterer nu kommuner i Region Sjælland med i ...

Hvordan kan den grønne strøm fra solceller og vindmøller på Lolland udnyttes endnu bedre lokalt? Og hvordan undgår vi, at vindmøllerne står stille, selvom det blæser? De spørgsmål ...

I et nyt projekt leder Region Sjælland, Movia og Gate 21 efter en sjællandsk kommunal partner, der har ressourcer og interesse i at styrke et lokalt mobilitetsknudepunkt med mikro-...

Gate 21 har sammen med Cyklistforbundet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, IDA, Kræftens Bekæmpelse og Rådet for Grøn Omstilling sendt et åbent brev til skatteministe...

Langs en grusvej mellem de grønne enge i Jonstrup Naturpark, et af Ballerups mest idylliske områder, står en antenne med en boks og et solcellepanel på, som gør det muligt at indsa...

I en ansøgning til Vejdirektoratets Cykelpulje sætter Gate 21 og Region Sjælland fokus på, hvordan vi kan få flere børn til at cykle på Sjælland. Bliver projektet en realitet, vil ...

Nye beregninger viser, at der vil blive knap 27.000 færre støjbelastede boliger i hovedstadens omegnskommuner, hvis hastigheden på motorvejsnettet og det omkringliggende vejnet sæn...

Af Oskar Mule, GIS- og datakonsulent // Når nu man som kommune er klar til at tage skridtet videre, så skal man have styr på hele IoT-datainfrastrukturen. Så data kan bringes fra s...

Af Ole Dittmer Andersen, leder af TM Data // Mange spændende initiativer er sat i gang under Fællesskabet for Dynamiske Data. Fælles for dem er, at de peger hen mod, at vi bliver m...

Fællesskabet for Dynamiske Data har afholdt generalforsamling den 10. marts 2023. Her vedtog de mere end 30 fremmødte fra kommuner og regioner en helt ny vision og mission.

Mange gange er ordet procesværktøj blevet anvendt i InnoTech - TaskForce projektet, og det har ofte rejst nogle spørgsmål som, hvordan skal vi anvende det, hvornår er det klart, hv...

Partnerne i de fem demonstrationsprojekter i InnoTech - TaskForce har udpeget, hvilke temaer de vil arbejde med. Her er overblikket, baseret på co-lead partnernes præsentation på m...

Kommunerne har i dag ofte svært ved at bruge nye digitale teknologier til deres arbejde med den grønne omstilling, fordi de mangler de nødvendige ressourcer og kompetencer. Det nye...

Med to hensigtserklæringer konkretiserer 14 private, offentlige og almene bygherrer nu ambitionerne om at få flere genbrugte materialer ind i renovering og byggeri. Bygherrerne vil...

Næstved Kommune er nyt medlem i Fællesskabet for Dynamiske Data. Velkommen! IT- og Digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune, Partheepan Vijayamohan giver i en artikel et bud på ...

Med to hensigtserklæringer konkretiserer 14 private, offentlige og almene bygherrer nu ambitionerne om at få flere genbrugte materialer ind i renovering og byggeri. Bygherrerne vil...

Edge computing er en forudsætning for, at kommuner kan arbejde effektivt og sikkert med IoT og data fra eksempelvis kameraer. Det var temaet, da Fællesskabet for Dynamiske Data i d...

Af Bjørn Hallberg Nielsen, mobilitetsplanlægger // Vi er mange der er stødt på data-evangelisterne, som priser det hellige data som guld for enden af regnbuen. En teknologi-optimis...

Falke, ørne, kaniner og krybdyr nyder godt af, at medarbejderne hos Bornholms Rovfugleshow har fokus på bæredygtighed. Det betyder nemlig frisk, ikke-sprøjtet hø fra egen mark og o...

Mindre energi, bedre brug af råvarer og genanvendelse af spild og spåner. Dét er gevinsterne for virksomheden Borntek, efter de har investeret i en ny pladefræser, der kan udskære ...

Som andre brancher mærker legepladsbranchen fremtidens bæredygtighedskrav banke på døren. Endnu er det nyt territorie for mange inden for feltet, men virksomheden Elverdal vil være...

For virksomhederne Miccom DeSign & Creations og CHARLiES ROOM har grøn rådgivning vist, hvordan de kan blive mere bæredygtige. Eksempelvis har et Design Thinking-forløb peget på, a...

Et cirkulært samarbejde mellem glasvirksomheden Pernille Bülow og medicinalfirmaet Novo Nordisk er resulteret i nye produkter af genbrugsglas – både lamper, glas, vægfliser og tall...

Turisterne, der besøger Feriestedet Skovly, får dobbeltglæde af Bornholms mange solskinstimer og rene luft. De besøger nemlig et feriested, der har skiftet til varmepumper – og om ...

Keramikproduktion er som udgangspunkt ikke bæredygtigt. Men kan man belaste miljøet mindre ved at knuse kasseret keramik og genanvende det til at lave nye produkter? Det undersøger...

Solcelleanlæg og egne rapsfrøskaller til varmeforsyningen er blandt årsagerne til, at virksomheden Lehnsgaard nærmest kan kalde sig CO2-neutral. I hvert fald på egen matrikel. Nu h...

Hvordan kan en ginproduktion blive mere bæredygtig? Og kan man spare på energiforbruget med et nyt destilleringsanlæg? Projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm har givet Wild Distil...

Bornholm Distillery plukker smagene til deres spiritus i den vilde natur på klippeøen, og derfor lå det lige for at styrke virksomhedens fokus på bæredygtighed. Det gør den gennem ...

Danmarks første økologiske havtornplantage har store ambitioner om at bruge både bær og blade i deres produkter, hvilket giver både økonomiske og miljømæssige gevinster.

Mange fugle, insekter og planter har det svært i vores moderne samfund og er på tilbagegang. Men ikke hos Hjortespring Golfklub, som har valgt at lave flere vilde områder, hvor ord...

Plast er til tider et udskældt materiale. Men materialet har mange nyttige egenskaber, og det handler derfor om at holde det i brug så længe som muligt. Blandt andet ved at genbrug...

Fokus på værdien af byggematerialer i samfundet stiger. Fra 2023 stilles der nye krav til, at materialer skal genbruges eller genanvendes via større kildesortering ude hos alle vir...

Blomsterbranchen har i mange år skabt store miljømæssige udfordringer. Der har været brugt store mængder kunstgødning, pesticider og vand til produktionen af de fine langstilkede b...

På Sølyst, det historiske selskabssted og skydebane, sigter de hele tiden efter at blive mere bæredygtige. Seneste skud på stammen er en række naturindsatser og ansættelse af medar...

Der er et stort spild af plast fra stilladser landet over. Derfor har Dansk Stillads Service sat fokus på øget genanvendelse og har fundet store potentialer inden for cirkulær økon...

Hvad er klimapåvirkningen per elev hvis en klasse tager bussen til Stockholm i forhold til, hvis den flyver til Budapest? Mange uddannelsessteder vil gerne tænke bæredygtighed ind,...

Det netop lancerede INSTALL er parat til at hjælpe kommunerne med at blive klogere på, hvad sensorer kan give kommunerne af nye indsigter. INSTALL tilbyder nu kommuner muligheden f...

Hvorfor ikke genbruge klinker i nye byggerier? Lige nu søger vi kommuner og andre bygherrer, der vil være med til at udvikle en materialebank for udendørsklinker, der ellers vil en...

Alle kommuner kan få mere genbrug og genanvendelse ind i byggeriet, ifølge Martin Visby Buchard, der er Ph.d.-stipendiat ved RUC, hvor han forsker i cirkulær økonomi i byggeri og b...

Af Morten Winge, kommunaldirektør // Den 6. september var der indvielse af INSTALL – kommunernes nye one-stop-shop for IoT. INSTALL – og nogle af de projekter, som kommer lige i hæ...

Af Kristine Klæbel, Direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse // Byudviklingen buldrer frem i de danske kommuner. I store dele af landet dukker der nye villakvarterer, børneha...

Af Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe, IT- og digitaliseringschef // Kalder alle klima-ninjaer! Vi er på jagt efter de gode klimaprojekter, som kan gennemføres i en kommune – altså ...

Af Danny Morck Jensen, GIS, IoT og Data // IoT i kommunerne. Vi vil have det ind i biksen. Og det skal stå klar i morgen. Vi kræver også høj kvalitet fra sensor til endeligt dataou...

Samarbejdet mellem private firmaer og Frederiksberg Kommune har resulteret i helt nye, innovative løsninger, der mindsker risikoen for oversvømmelser i byen. På halvandet år er de ...

Høje-Taastrup Kommune har en ambition om at mindske brugen af nye materialer, når de bygger nyt. De vil være bedre til at genanvende byggematerialer. Kommunen har både nedrivnings-...

Hvordan håndteres affald i et relativt lille ø-samfund som Bornholm? Kan det forsvares, at fraktioner som plast, metal og organisk affald behandles på øen, eller skal det kildesort...

Det nystartade företaget Bintel står, efter medverkan i ett testfall av EU:s nya ramverk för offentligt-privat innovationssamarbete, med både ny patenterad avfallslösning, samt fle...

I de flesta kommuner bygger avfallsinsamling på att hushållen knyts till standardabonnemang och att tömningen av kärl sker på schemalagda rutter. En traditionell modell som inte öp...